19
Gru

Biuletyn nr 58

Zarząd Oddziału Białostockiego SEP informuje, że w Biurze Zarządu do odbioru jest zaległy 58. majowy numer Oddziałowego Biuletynu. Wydanie papierowe tego numeru zostało swego czasu tymczasowo wstrzymane z powodu ograniczonych możliwości finansowych Oddziału spowodowanych pandemią.