STOWARZYSZENIE ELEKTRYKÓW POLSKICH

ODDZIAŁ BIAŁOSTOCKI

www.sep.bialystok.pl

ODDZIAŁ ODZNACZONY
ZŁOTĄ ODZNAKĄ
HONOROWĄ
SEP

Koła SEP

Lp.
Nazwa Koła
Prezesi Kół
1.
PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok
Krzysztof Łozowski
2.
PGE Dystrybucja S.A. RE Białystok Miasto
Stanisław Tomaszewski
3.
PGE Dystrybucja S.A. RE Białystok Teren
Andrzej Misiukiewicz
4.
PGE Dystrybucja S.A. Białystok Teren Koło w Sokółce
Jarosław Krasnodębski
5.
PGE Dystrybucja S.A. Białystok Teren Koło w Bielsku Podlaskim
Jacek Miłkowski
6.
PGE Dystrybucja S.A. Białystok Teren Koło w Łapach
Leszek Łapiński
7.
PGE Dystrybucja S.A RE Augustów
Andrzej Bartoszewicz
8.
PPH EKTO Sp. z o.o
Marcin Leszczyński
9.
ENEA Wytwarzanie S.A.
Bogdan Charkiewicz
10.
ELREM Sp.z.o.o
Jarosław Skorulski
11.
Automatyka Pomiary Sterowanie S.A.
Grzegorz Sasinowski
12.
Przedsiębiorstwo Elektryfikacji i Robót Instalacyjnych ELTOR
Michał Krasowski
13.
Instytut Energetyki Zakład Doświadczalny
Krzysztof Kobyliński
14.
RST Sp.J.
Mirosław Zielenkiewicz
15.
Centrum Informatyki ZETO
Krzysztof Kalbarczyk
16.
EmiTel Sp. z o.o.
Ryszard Kłak
17.
Koło Środowiskowe TELEKOM
Józef Trypuć
18.
Koło Służb Mundurowych
Stefan Kuźmicki
19.
Orange Polska  S.A.
Bogusław Żochowski
20.
Zespół Szkół Elektrycznych w Białymstoku
Krzysztof Kazarez
21.
Zespół Szkół Mechanicznych w Łapach
Wiesław Kosiński
22.
Politechnika Białostocka
Grzegorz Hołdyński
23.
Koło Studenckie przy Politechnice Białostockiej
Joanna Więcko
24.
Koło Emerytów Energetyków
Ryszard Zelkowski
25.
Koło Oddziałowe Nr 1
Andrzej Grześ
26.
Koło Oddziałowe Nr 2
Kazimierz Batruch
27.
Koło Oddziałowe Nr 4
Paweł Mytnik
28.
Koło Oddziałowe Nr 5
Zbigniew Bazyluk

SEP Oddział Białostocki

Zakresem działalności SEP obejmuje elektrotechnikę, energetykę, elektroenergetykę, elektronikę, radiotechnikę, optoelektronikę, bionikę, techniki informacyjne, informatykę, telekomunikację, automatykę, robotykę i inne dziedziny pokrewne. (Statut SEP § 2.1)

Kontakt

ul. Marii Skłodowskiej-Curie 2 15-950 Białystok Telefon: (85) 742-85-24 Email:biuro@sep.bialystok.pl Biuro czynne: poniedziałek-piątek w godz. 8:00 – 16:00
SEP Białystok 2020 © Wszelkie prawa zastrzeżone