STOWARZYSZENIE ELEKTRYKÓW POLSKICH

ODDZIAŁ BIAŁOSTOCKI

www.sep.bialystok.pl

ODDZIAŁ ODZNACZONY
ZŁOTĄ ODZNAKĄ
HONOROWĄ
SEP

Biuletyn 27

NUMER 27 – GRUDZIEŃ 2006

 • Od Prezesów
 • Od pięćdziesiątki do sześćdziesiątki
 • Ważne wydarzenia statutowe
 • Przyjemne z pożytecznym
 • Dni Światowe i Międzynarodowe
 • Szkolenie ustawiczne
 • Nasza przyszłość
 • Opłatki
 • Od autorów
 • Władze i organy Oddziału w latach 1996 – 2006
 • Odznaki honorowe SEP
 • Białostoccy Prezesi
 • Zasłużeni Seniorzy SEP

SEP Oddział Białostocki

Zakresem działalności SEP obejmuje elektrotechnikę, energetykę, elektroenergetykę, elektronikę, radiotechnikę, optoelektronikę, bionikę, techniki informacyjne, informatykę, telekomunikację, automatykę, robotykę i inne dziedziny pokrewne. (Statut SEP § 2.1)

Kontakt

ul. Marii Skłodowskiej-Curie 2 15-950 Białystok Telefon: (85) 742-85-24 Email:biuro@sep.bialystok.pl Biuro czynne: poniedziałek-piątek w godz. 8:00 – 16:00
SEP Białystok 2020 © Wszelkie prawa zastrzeżone