STOWARZYSZENIE ELEKTRYKÓW POLSKICH

ODDZIAŁ BIAŁOSTOCKI

www.sep.bialystok.pl

ODDZIAŁ ODZNACZONY
ZŁOTĄ ODZNAKĄ
HONOROWĄ
SEP

SKORZYSTAJ Z FORMULARZA KONTAKTOWEGO

  Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Białostocki

  ul. Marii Skłodowskiej-Curie 2
  15-950 Białystok
  Dom Technika, II pietro, pok. 207
  Fax: (85) 742-85-24
  Konto bankowe: 94 1910 1048 2123 0356 9672 0001
  Biurem kieruje: Małgorzata Nierodzik
  Biuro czynne:poniedziałek-piątek w godz. 7:30 – 15:30

  SEP Oddział Białostocki

  Zakresem działalności SEP obejmuje elektrotechnikę, energetykę, elektroenergetykę, elektronikę, radiotechnikę, optoelektronikę, bionikę, techniki informacyjne, informatykę, telekomunikację, automatykę, robotykę i inne dziedziny pokrewne. (Statut SEP § 2.1)

  Kontakt

  ul. Marii Skłodowskiej-Curie 2 15-950 Białystok Telefon: (85) 742-85-24 Email:biuro@sep.bialystok.pl Biuro czynne: poniedziałek-piątek w godz. 8:00 – 16:00
  SEP Białystok 2020 © Wszelkie prawa zastrzeżone