STOWARZYSZENIE ELEKTRYKÓW POLSKICH

ODDZIAŁ BIAŁOSTOCKI

www.sep.bialystok.pl

ODDZIAŁ ODZNACZONY
ZŁOTĄ ODZNAKĄ
HONOROWĄ
SEP

Zarząd Oddziału Białostockiego SEP w kadencji 2022-2026

kol. Paweł Mytnik – Prezes Oddziału,

kol. Jarosław Werdoni – wiceprezes, sekretarz Oddziału,

kol. Bogumiła Pawluk – wiceprezes, skarbnik Oddziału,

kol. Marek Łukaszuk – wiceprezes,

kol. Grzegorz Sasinowski – wiceprezes,

kol. Jarosław Androsiuk,

kol. Olga Bartuś,

kol. Kazimierz Batruch,

kol. Grzegorz Dąbrowski,

kol. Grzegorz Hołdyński,

kol. Ryszard Kłak,

kol. Krzysztof Kobyliński,

kol. Jerzy Kołłątaj,

kol. Marcin Sulkowski,

kol. Stanisław Tomaszewski,

kol. Krzysztof Woliński,

SEP Oddział Białostocki

Zakresem działalności SEP obejmuje elektrotechnikę, energetykę, elektroenergetykę, elektronikę, radiotechnikę, optoelektronikę, bionikę, techniki informacyjne, informatykę, telekomunikację, automatykę, robotykę i inne dziedziny pokrewne. (Statut SEP § 2.1)

Kontakt

ul. Marii Skłodowskiej-Curie 2 15-950 Białystok Telefon: (85) 742-85-24 Email:biuro@sep.bialystok.pl Biuro czynne: poniedziałek-piątek w godz. 8:00 – 16:00
SEP Białystok 2020 © Wszelkie prawa zastrzeżone