STOWARZYSZENIE ELEKTRYKÓW POLSKICH

ODDZIAŁ BIAŁOSTOCKI

www.sep.bialystok.pl

ODDZIAŁ ODZNACZONY
ZŁOTĄ ODZNAKĄ
HONOROWĄ
SEP

XL Walny Zjazd Delegatów w Bydgoszczy

Delegaci Oddziału Białostockiego na XL Walny Zjazd Delegatów w Bydgoszczy:

kol. Mirosław Sosnowski – Członek Honorowy SEP

ko. Krzysztof Woliński – Członek Honorowy SEP

kol. Paweł Mytnik – Prezes Oddziału SEP

kol. Krzysztof Kobyliński

kol. Bogumiła Pawluk

kol. Jarosław Werdoni

SEP Oddział Białostocki

Zakresem działalności SEP obejmuje elektrotechnikę, energetykę, elektroenergetykę, elektronikę, radiotechnikę, optoelektronikę, bionikę, techniki informacyjne, informatykę, telekomunikację, automatykę, robotykę i inne dziedziny pokrewne. (Statut SEP § 2.1)

Kontakt

ul. Marii Skłodowskiej-Curie 2 15-950 Białystok Telefon: (85) 742-85-24 Email:biuro@sep.bialystok.pl Biuro czynne: poniedziałek-piątek w godz. 8:00 – 16:00
SEP Białystok 2020 © Wszelkie prawa zastrzeżone