STOWARZYSZENIE ELEKTRYKÓW POLSKICH

ODDZIAŁ BIAŁOSTOCKI

www.sep.bialystok.pl

ODDZIAŁ ODZNACZONY
ZŁOTĄ ODZNAKĄ
HONOROWĄ
SEP

XXXVIII Walny Zjazd Delegatów w Poznaniu

Delegaci Oddziału Białostockiego na XXXVIII Walny Zjazd Delegatów w Poznaniu:

kol. Jarosław Dzięgielewski – rezygnacja

kol. Jerzy Kołłątaj

kol. Paweł Mytnik

kol. Jarosław Werdoni – rezygnacja

kol. Krzysztof Woliński

kol. Krzysztof Kobyliński

kol. Wiktor Ostasiewicz

SEP Oddział Białostocki

Zakresem działalności SEP obejmuje elektrotechnikę, energetykę, elektroenergetykę, elektronikę, radiotechnikę, optoelektronikę, bionikę, techniki informacyjne, informatykę, telekomunikację, automatykę, robotykę i inne dziedziny pokrewne. (Statut SEP § 2.1)

Kontakt

ul. Marii Skłodowskiej-Curie 2 15-950 Białystok Telefon: (85) 742-85-24 Email:biuro@sep.bialystok.pl Biuro czynne: poniedziałek-piątek w godz. 8:00 – 16:00
SEP Białystok 2020 © Wszelkie prawa zastrzeżone