STOWARZYSZENIE ELEKTRYKÓW POLSKICH

ODDZIAŁ BIAŁOSTOCKI

www.sep.bialystok.pl

ODDZIAŁ ODZNACZONY
ZŁOTĄ ODZNAKĄ
HONOROWĄ
SEP

Biuletyn

Biuletyn Oddziału Białostockiego powstał na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Delegatów Oddziału Białostockiego w marcu 1998 roku. Pierwszy (próbny) numer ukazał się w czerwcu 1998 roku. Do chwili obecnej wydano 67 numerów.
Biuletyn służy informacji o życiu stowarzyszeniowym Oddziału oraz o problematyce technicznej.

Ukazuje się dzięki wsparciu licznych mecenasów.

Zespół redakcyjny:

  • Paweł Mytnik – szef zespołu
  • Jarosław Androsiuk
  • Marek Powichrowski
  • Jarosław Werdoni

Adres redakcji:

Oddział Białostocki SEP w Białymstoku
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 2 lok. 207
15-097 BIAŁYSTOK
tel/fax 085 742 85 24
e-mail: biuro@sep.bialystok.pl

SEP Oddział Białostocki

Zakresem działalności SEP obejmuje elektrotechnikę, energetykę, elektroenergetykę, elektronikę, radiotechnikę, optoelektronikę, bionikę, techniki informacyjne, informatykę, telekomunikację, automatykę, robotykę i inne dziedziny pokrewne. (Statut SEP § 2.1)

Kontakt

ul. Marii Skłodowskiej-Curie 2 15-950 Białystok Telefon: (85) 742-85-24 Email:biuro@sep.bialystok.pl Biuro czynne: poniedziałek-piątek w godz. 8:00 – 16:00
SEP Białystok 2020 © Wszelkie prawa zastrzeżone