STOWARZYSZENIE ELEKTRYKÓW POLSKICH

ODDZIAŁ BIAŁOSTOCKI

www.sep.bialystok.pl

ODDZIAŁ ODZNACZONY
ZŁOTĄ ODZNAKĄ
HONOROWĄ
SEP

Seminarium ELSEP

Seminarium ELSEP organizowane jest od 2003 roku przez Oddział Białostocki SEP we współpracy z Wydziałem Elektrycznym Politechniki Białostockiej. Na trwałe wpisało się w kalendarz imprez naukowo-technicznych regionu, osiągając wysoką rangę merytoryczną i ciesząc się dużym zainteresowaniem, czego dowodem jest rokrocznie bardzo duża liczba uczestników. Świadczy to o dużym zapotrzebowaniu środowiska  elektryków, na możliwość uzupełnienia wiedzy specjalistycznej, o nowe wiadomości z zakresu zmieniających się norm, nowych rozwiązań technicznych stosowanych urządzeń, nowych efektów badań naukowych.

ELSEP jest doskonałym forum wymiany doświadczeń elektryków praktyków i teoretyków.  Prezentacje przygotowane są zawsze bardzo starannie, na dobrym poziomie i zgodnie z wiodącym tematem w danym roku. Sprawiło to, że od kilku lat materiały seminaryjne są w całości publikowane w czasopiśmie stowarzyszeniowym „Wiadomości Elektrotechniczne”.

Tematyka dotychczasowych edycji ELSEP:

SEP Oddział Białostocki

Zakresem działalności SEP obejmuje elektrotechnikę, energetykę, elektroenergetykę, elektronikę, radiotechnikę, optoelektronikę, bionikę, techniki informacyjne, informatykę, telekomunikację, automatykę, robotykę i inne dziedziny pokrewne. (Statut SEP § 2.1)

Kontakt

ul. Marii Skłodowskiej-Curie 2 15-950 Białystok Telefon: (85) 742-85-24 Email:biuro@sep.bialystok.pl Biuro czynne: poniedziałek-piątek w godz. 8:00 – 16:00
SEP Białystok 2020 © Wszelkie prawa zastrzeżone