STOWARZYSZENIE ELEKTRYKÓW POLSKICH

ODDZIAŁ BIAŁOSTOCKI

www.sep.bialystok.pl

ODDZIAŁ ODZNACZONY
ZŁOTĄ ODZNAKĄ
HONOROWĄ
SEP

Koła SEP

Lp.
Nazwa Koła
Prezesi Kół
1.
PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok
Krzysztof Łozowski
2.
PGE Dystrybucja S.A. RE Białystok Miasto
Stanisław Tomaszewski
3.
PGE Dystrybucja S.A. RE Białystok Teren
Andrzej Misiukiewicz
4.
PGE Dystrybucja S.A. Białystok Teren Koło w Sokółce
Jarosław Krasnodębski
5.
PGE Dystrybucja S.A. Białystok Teren Koło w Bielsku Podlaskim
Jacek Miłkowski
6.
PGE Dystrybucja S.A. Białystok Teren Koło w Łapach
Leszek Łapiński
7.
PGE Dystrybucja S.A RE Augustów
Andrzej Bartoszewicz
8.
PPH EKTO Sp. z o.o
Marcin Leszczyński
9.
ENEA Wytwarzanie S.A.
Bogdan Charkiewicz
10.
Automatyka Pomiary Sterowanie S.A.
Grzegorz Sasinowski
11.
Koło SEP ELTOR
Michał Krasowski
12.
EmiTel Sp. z o.o.
Ryszard Kłak
13.
Koło Środowiskowe TELEKOM
Józef Trypuć
14.
Koło Służb Mundurowych
Stefan Kuźmicki
15.
Orange Polska  S.A.
Jarosław Androsiuk
16.
Zespół Szkół Elektrycznych w Białymstoku
Joanna Maksimiuk
17.
Zespół Szkół Mechanicznych w Łapach
Wiesław Kosiński
18.
Politechnika Białostocka
Grzegorz Hołdyński
19.
Koło Studenckie przy Politechnice Białostockiej
Michniewicz Łukasz
20.
Koło Emerytów Energetyków
Ryszard Zelkowski
21.
Koło Oddziałowe Nr 1
Andrzej Grześ
22.
Koło Oddziałowe Nr 2
Kazimierz Batruch
23.
Koło Oddziałowe Nr 4
Paweł Mytnik
24.
Koło Oddziałowe Nr 5
Wikas Sangar
.
.
.
.

SEP Oddział Białostocki

Zakresem działalności SEP obejmuje elektrotechnikę, energetykę, elektroenergetykę, elektronikę, radiotechnikę, optoelektronikę, bionikę, techniki informacyjne, informatykę, telekomunikację, automatykę, robotykę i inne dziedziny pokrewne. (Statut SEP § 2.1)

Kontakt

ul. Marii Skłodowskiej-Curie 2 15-950 Białystok Telefon: (85) 742-85-24 Email:biuro@sep.bialystok.pl Biuro czynne: poniedziałek-piątek w godz. 8:00 – 16:00
SEP Białystok 2020 © Wszelkie prawa zastrzeżone