STOWARZYSZENIE ELEKTRYKÓW POLSKICH

ODDZIAŁ BIAŁOSTOCKI

www.sep.bialystok.pl

ODDZIAŁ ODZNACZONY
ZŁOTĄ ODZNAKĄ
HONOROWĄ
SEP

1946 – 1951        Karol Białkowski

1951 – 1952        Sylwester Rode

1952 – 1953        Leon Wołąsewicz

1953 – 1954        Stanisław Pawłowski

1954 – 1956        Eugeniusz Krzywiński

1956 – 1958        Wiktor Staręga

1958 – 1966        Karol Białkowski

1966 – 1969        Roman Makal

1969 – 1984        Ryszard Mazgajski

1984 – 1990        Bogdan Siuda

1990 – 1998        Wiktor Ostasiewicz

1998 – 2006        Jerzy Kołłątaj

2006 – 2010        Mirosław Kasacki

2010 – 2018        Bogusław Łącki

2018 –   ?           Paweł Mytnik

SEP Oddział Białostocki

Zakresem działalności SEP obejmuje elektrotechnikę, energetykę, elektroenergetykę, elektronikę, radiotechnikę, optoelektronikę, bionikę, techniki informacyjne, informatykę, telekomunikację, automatykę, robotykę i inne dziedziny pokrewne. (Statut SEP § 2.1)

Kontakt

ul. Marii Skłodowskiej-Curie 2 15-950 Białystok Telefon: (85) 742-85-24 Email:biuro@sep.bialystok.pl Biuro czynne: poniedziałek-piątek w godz. 8:00 – 16:00
SEP Białystok 2020 © Wszelkie prawa zastrzeżone