STOWARZYSZENIE ELEKTRYKÓW POLSKICH

ODDZIAŁ BIAŁOSTOCKI

www.sep.bialystok.pl

ODDZIAŁ ODZNACZONY
ZŁOTĄ ODZNAKĄ
HONOROWĄ
SEP

Biuletyn 53

NUMER 53 – WRZESIEŃ 2018

 • Od naczelnego …
 • Z życia Oddziału SEP
 • Relacja z XXXVII WZD w Poznaniu
 • Edukacja – Jolanta Gertruda Matwiejczuk – Pierwsze kroki w szkole średniej
 • Nauka i praktyka – Jerzy Gryko – Czy zwarcia doziemne w sieci SN powinny  być wyłączane?
 • Artykuł młodego inżyniera – Kamil Hermaniuk  – Automatyzacja i wizualizacja procesu przemysłowego przy wykorzystaniu sterowników programowalnych S7-1200 firmy Simens
 • Relacja z seminarium szkoleniowego – Krzysztof Woliński – Nowoczesne technologie w stacjach i sieciach elektroenergetycznych
 • Studenci o sobie – Joanna Więcko – IV Forum Pracodawców „Młody inży nier przyszłością Podlasia”
 • Relacja z seminarium ELSEP 2018 – Krzysztof Woliński
 • Relacja z wiosennego spotkania seminaryjno – integracyjnego Skrybicze 2018  – Paweł Mytnik – Członkowie wspierający mają głos
 • Relacja z obchodów MDE 2018 w ZSE w Białymstoku – Paweł Mytnik
 • Relacja z wycieczki – Joanna Więcko – Na wietrze i na wodzie
 • Moim zdaniem … – Paweł Mytnik – A jednak technologiczna klapa

SEP Oddział Białostocki

Zakresem działalności SEP obejmuje elektrotechnikę, energetykę, elektroenergetykę, elektronikę, radiotechnikę, optoelektronikę, bionikę, techniki informacyjne, informatykę, telekomunikację, automatykę, robotykę i inne dziedziny pokrewne. (Statut SEP § 2.1)

Kontakt

ul. Marii Skłodowskiej-Curie 2 15-950 Białystok Telefon: (85) 742-85-24 Email:biuro@sep.bialystok.pl Biuro czynne: poniedziałek-piątek w godz. 8:00 – 16:00
SEP Białystok 2020 © Wszelkie prawa zastrzeżone