STOWARZYSZENIE ELEKTRYKÓW POLSKICH

ODDZIAŁ BIAŁOSTOCKI

www.sep.bialystok.pl

ODDZIAŁ ODZNACZONY
ZŁOTĄ ODZNAKĄ
HONOROWĄ
SEP

Biuletyn 56

NUMER 56 – WRZESIEŃ 2019

● Od naczelnego …
● Z życia Oddziału SEP
● XXXIX NWZD SEP – Krzysztof Woliński, Jerzy Kołłątaj – Relacja ze Zjazdu
● XXXIX NWZD SEP – Krzysztof Woliński – Pomnik – ławeczka prof. Mieczysława Pożaryskiego
● Sylwetka – Członek Honorowy SEP – Krzysztof Woliński
● Relacja – Olga Bartuś – V Dyskusyjne Forum Kobiet –Białystok 2019
● Nauka i praktyka – Paweł Mytnik – Elektron i jego     rodzinka
● Edukacja – Paweł Mytnik – Jak odkrywać talenty? – rozmowa z kol. Ireną Osiak
● Artykuł młodego inżyniera – Jacek Kaczan – Wydział Elektryczny PB budynek o niemal zerowym zużyciu     energii – propozycje rozwiązań
● Relacja z seminarium ELSEP 2019 – Krzysztof Woliński
● Relacja z obchodów MDE 2019 w ZSE w Białymstoku – Grzegorz Sasinowski – Dotknięty i naelektryzowany
● Studenci o sobie – Joanna Więcko – Wycieczka techniczna do hydroelektrowni na Łotwie
● Studenci o sobie – Joanna Więcko – Poznajemy technikę siebie
● Moim zdaniem … – Paweł Mytnik – Po prąd pod prąd
● Z żałobnej karty

SEP Oddział Białostocki

Zakresem działalności SEP obejmuje elektrotechnikę, energetykę, elektroenergetykę, elektronikę, radiotechnikę, optoelektronikę, bionikę, techniki informacyjne, informatykę, telekomunikację, automatykę, robotykę i inne dziedziny pokrewne. (Statut SEP § 2.1)

Kontakt

ul. Marii Skłodowskiej-Curie 2 15-950 Białystok Telefon: (85) 742-85-24 Email:biuro@sep.bialystok.pl Biuro czynne: poniedziałek-piątek w godz. 8:00 – 16:00
SEP Białystok 2020 © Wszelkie prawa zastrzeżone