STOWARZYSZENIE ELEKTRYKÓW POLSKICH

ODDZIAŁ BIAŁOSTOCKI

www.sep.bialystok.pl

ODDZIAŁ ODZNACZONY
ZŁOTĄ ODZNAKĄ
HONOROWĄ
SEP

60 lat Oddziału Białostockiego

7 grudnia 2006 roku w Dużej Auli Wydziału Elektrycznego Politechniki Białostockiej odbyły się uroczystości 60-lecia Oddziału Białostockiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Miejsce obchodów wybrane zostało nie tylko z uwagi na możliwość pomieszczenia bardzo wielu uczestników, bo zaproszono na nie wszystkich członków SEP skupionych w Oddziale i wielu gości, ale także dlatego, że dzisiejsza Politechnika powstała w roku 1949 jako Prywatna Wieczorowa Szkoła Inżynierska NOT z wielkim wkładem SEP w tą inicjatywę.


Prezes Oddziału Białostockiego SEP Mirosław Kasacki w swoim wystąpieniu przypomniał początki elektryki, jej rozwój na świecie i w Polsce, postanie i organizację SEP w Polsce i na Białostocczyźnie oraz cele i zadania stowarzyszenia, szczególnie w dobie dalszego szybkiego rozwoju dziedzin jakimi zajmują się zawodowo jego członkowie.

Z gratulacjami dotychczasowych osiągnięć i życzeniami następnych wystąpili przybyli na uroczystości goście, a wśród nich:

  • przedstawiciele władz – Wicewojewoda Podlaski – Jarosław Schabieński i Prezydent Miasta Białegostoku – Tadeusz Truskolawski,
  • koledzy ze Stowarzyszenia – Zenon Stodolski – Wiceprezes Stowarzyszenia Elektryków Polskich, Zenon Sosnowski (Oddział Suwalski SEP) i Mirosław Sajczyk (Oddział Łomżyński SEP),
  • władze uczelniane i szkolne – Rektor Politechniki Białostockiej – Joannicjusz Nazarko, Dziekan Wydziału Elektrycznego PB – Mirosław Świercz, Dyrektor Zespołu Szkół Elektrycznych im.prof. Janusza Groszkowskiego w Białymstoku – Stanisław Wiński,
  • przedstawiciele stowarzyszeń i instytucji współpracujących z Oddziałem – Czesław Podkowicz (FSNT NOT), Nina Szklennik (Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa), Włodzimierz Ławniczuk (Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa), Sławomir Sieńczyło (Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych), Antoni Znorko (Stowarzyszenie Mechaników Polskich), Wacław Serwatka (Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Rolnictwa), Ryszard Dobrowolski (Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa), Jan Koczewski (Okręgowa Inspekcja Pracy)

W uroczystościach uczestniczyli byli Prezesi Stowarzyszenia – Jacek Szpotański i Stanisław Bolkowski – Członkowie Honorowi SEP.

Wyróżniający się działalnością członkowie otrzymali złote i srebrne odznaki honorowe oraz medale pamiątkowe SEP, zaś firmy AUTOMATYKA POMIARY STEROWANIE sp. z o.o i TEHMAR Budownictwo i Energetyka – rekomendacje SEP.

Wręczono również nagrody tegorocznym laureatom konkursu na najlepszą pracę dyplomową na Wydziale Elektrycznym PB.

Uroczystości urozmaiciły – wydanie urodzinowe Biuletynu Oddziału Białostockiego SEP (nr 27) i medialny dodatek do niego „Migawki z życia Oddziału w XXI wieku”, koncert zespołu Andreas WOAK Band z solistką Adą Wyszyńską oraz wystawa, na której prezentowały swoje wyroby i usługi firmy: SAG ELBUD GDAŃSK HOLDING S.A., ELBUD Warszawa sp. z o.o., SELPOL S.A., AUTOMATYKA POMIARY STEROWANIE sp. z o.o, ELTOR Białystok sp. z o.o., Instytut Energetyki – Zakład Doświadczalny w Białymstoku, BIFAX sp z o.o., ZWSE Białystok, TEHMAR Energetyka i Budownictwo, ELEKTRO-SILVER Wojciech Baranowski, ELECTRUM sp z o.o., PHU KURPIEWSKI, PREiB MIPA, TELAN s.c., ENERGO-INSTAL, ENERGOBUD 1, EKTO sp. z o.o., ELBEST, HUBIX, ARGILLON POLSKA sp. z o.o.,

SEP Oddział Białostocki

Zakresem działalności SEP obejmuje elektrotechnikę, energetykę, elektroenergetykę, elektronikę, radiotechnikę, optoelektronikę, bionikę, techniki informacyjne, informatykę, telekomunikację, automatykę, robotykę i inne dziedziny pokrewne. (Statut SEP § 2.1)

Kontakt

ul. Marii Skłodowskiej-Curie 2 15-950 Białystok Telefon: (85) 742-85-24 Email:biuro@sep.bialystok.pl Biuro czynne: poniedziałek-piątek w godz. 8:00 – 16:00
SEP Białystok 2020 © Wszelkie prawa zastrzeżone