STOWARZYSZENIE ELEKTRYKÓW POLSKICH

ODDZIAŁ BIAŁOSTOCKI

www.sep.bialystok.pl

ODDZIAŁ ODZNACZONY
ZŁOTĄ ODZNAKĄ
HONOROWĄ
SEP

Mgr inż. Bogdan Siuda urodził się 16 maja 1930 roku w Więcborku na Pomorzu. Zmarł 1 września 2020 r. Studia wyższe I-go stopnia ukończył w 1954 roku na Wydziale Elektrycznym Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Szczecinie, skąd został skierowany na kurs magisterski do Politechniki Wrocławskiej, gdzie w roku 1956 uzyskał stopień magistra. Bezpośrednio po ukończonych studiach został skierowany do pracy w Zakładach Badań i Pomiarów „Energopomiar” w Gliwicach. Na początku pracuje na stanowisku inżyniera, potem starszego inżyniera i kierownika grupy robót elektrycznych zdobywając duże doświadczenie jako specjalista w dziedzinie zabezpieczeń i automatyki. W tym czasie mgr inż. Bogdan Siuda wykonywał prace w wielu ważnych obiektach: elektrowniach, stacjach energetycznych i zakładach przemysłowych. Prowadził prace rozruchowe między innymi w: Elektrowni Skawina, Elektrowni Jaworzno, Elektrowni Elbląg, Elektrociepłowni Ostrołęka A, Mostostalu Zabrze, FSC Lublin (elektrociepłownia), Wytwórni Chemicznej Łągnowo, Cukrowni Pelplin, Elektrociepłowni Czenica, Elektrowni Stalowa Wola i Hucie Częstochowa. Do jego podstawowych obowiązków należała analiza projektów, wykonywanie poprawionych projektów i końcowe uruchamianie urządzeń i linii energetycznych.

Od stycznia 1960 roku mgr inż. Bogdan Siuda podejmuje pracę w Zakładzie Energetycznym Białystok, początkowo jako starszy inżynier, potem od 1962 jako kierownik sekcji stacji, od 1964 kierownik Działu Eksploatacji, a od 1969 jako główny inżynier. W roku 1975 zostaje dyrektorem Zakładu Energetycznego Białystok i pełni tę funkcję do chwili przejścia na emeryturę w 1991r. W czasie tej pracy dał się poznać jako doskonały fachowiec i świetny organizator. Wniósł ogromny wkład w budowę i rozwój energetyki w województwie stosując najnowocześniejsze dostępne rozwiązania techniczne. Jako główny inżynier był głównym koordynatorem odbudowy zniszczonej sieci 15kV i 110kV podczas nawałnicy w roku 1974. Po awarii systemowej w płn-wsch Polsce w styczniu 1987r. należał do inicjatorów budowy linii 400kV i stacji Narew, które miały doprowadzić do poprawy pewności i jakości zasilania energią elektryczną całego regionu.

Kol. Bogdan Siuda był wyróżniającym się członkiem SEP. Sprawował wiele odpowiedzialnych funkcji w SEP. Między innymi w latach 1963-1983 wielokrotnie był wiceprezesem Zarządu Oddziału, 1965-1966 Przewodniczącym Komisji Szkoleniowej, a w latach 1984-1990 był Prezesem Zarządu Oddziału. Ponadto od 1994 jest bardzo aktywnym członkiem Rady FSNT NOT w Białymstoku, a od 2000 roku Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej Rady. W roku 2002 kol. Bogdan Siuda został wybrany na przewodniczącego komisji Kwalifikacyjnej przy Podlaskiej Izbie Inżynierów Budownictwa.

Bogdan Siuda posadał wiele odznaczeń państwowych m.in. srebrny i złoty krzyż zasługi, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, srebrną i złotą odznakę „Zasłużony Białostocczyźnie, a także wiele odznaczeń i wyróżnień stowarzyszeniowych jak: Srebrną i Złotą Odznakę Honorową SEP, Medal pamiątkowy im. prof. M. Pożaryskiego, Medal z okazji 90-lecia SEP, godność Zasłużonego Seniora oraz Srebrną i Złotą odznakę Honorową NOT. Był bardzo cenionym działaczem społecznym i gospodarczym w środowisku Białegostoku.

SEP Oddział Białostocki

Zakresem działalności SEP obejmuje elektrotechnikę, energetykę, elektroenergetykę, elektronikę, radiotechnikę, optoelektronikę, bionikę, techniki informacyjne, informatykę, telekomunikację, automatykę, robotykę i inne dziedziny pokrewne. (Statut SEP § 2.1)

Kontakt

ul. Marii Skłodowskiej-Curie 2 15-950 Białystok Telefon: (85) 742-85-24 Email:biuro@sep.bialystok.pl Biuro czynne: poniedziałek-piątek w godz. 8:00 – 16:00
SEP Białystok 2020 © Wszelkie prawa zastrzeżone