STOWARZYSZENIE ELEKTRYKÓW POLSKICH

ODDZIAŁ BIAŁOSTOCKI

www.sep.bialystok.pl

ODDZIAŁ ODZNACZONY
ZŁOTĄ ODZNAKĄ
HONOROWĄ
SEP

Mgr. Inż. Bogusław Kajetan Łącki urodził się w roku 1955 w Warszawie. W 1975 roku ukończył uznane Technikum Elektroniczno-Mechaniczne przy ul. Gen. Zajączka 7 w Warszawie w specjalności elektronika. W 1980 roku kończy studia na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej w specjalności „przetwarzanie i użytkowanie energii elektrycznej”, uzyskując tytuł mgr inż. elektryka. W tym samym roku otrzymuje wyróżnienie w konkursie Oddziału Warszawskiego SEP na najlepszą pracę dyplomową na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej. W 1980 r. kol. Bogusław Łącki zaczyna pracę zawodową jako starszy referent w Zakładzie Energetycznym Białystok - EC Białystok, na Wydziale Zabezpieczeń i Automatyki. W 1982 r. zostaje Kierownikiem Oddziału Laboratorium Automatyki w Zakładzie Energetycznym Białystok/EC Białystok, od 1987 r. - Kierownikiem Wydziału Automatyki Zakładu Energetycznego Białystok/EC Białystok, a od 1992 r. Kierownikiem Wydziału Elektrycznego w Zakładzie Energetycznym Białystok/EC Białystok. W 1993 roku, w następstwie przekształceń organizacyjno-własnościowych w Elektrociepłowni Białystok zostaje Prezesem Zarządu firmy „Automatyka, Pomiary, Sterowanie” Sp. z o.o.. Spółka powstała na bazie Wydziału Automatyki EC Białystok rozpoczyna działalność gospodarczą w 1994 roku. Od 2008 r. zostaje Prezesem firmy „Automatyka, Pomiary, Sterowanie” S.A. w wyniku wprowadzenia jej na parkiet alternatywnego rynku Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych – New Connect. W trakcie wielu lat zarządzania firmą APS S.A. przez kol. Bogusława Łąckiego wybudowano, a następnie rozbudowywano nową siedzibę firmy oraz inwestowano w stały jej rozwój. Firma uzyskała wiele nagród i wyróżnień m.in. tytuły: Podlaski Ambasador Biznesu, Regionalny i Krajowy Lider Innowacji, Gazele i Gepardy Biznesu. W międzyczasie w latach 1992 – 1995 kol. Bogusław Łącki był członkiem Rady Nadzorczej firmy Stomil Olsztyn S.A., a w 1997 r. na Uniwersytecie Warszawskim ukończył podyplomowe studia menadżerskie. W 2016 r. zostaje członkiem Oddziałowej Komisji Kwalifikacyjnej nr 45. W latach 2012-2016 jest członkiem, a od 2016 r. wiceprzewodniczącym Rady Przemysłowo-Programowej Wydziału Elektrycznego Politechniki Białostockiej. Był uczestnikiem wielu specjalistycznych szkoleń organizowanych przez m.in.: Instytut Francais de Gestion, Polish Institute of Menagement, SGS Polska, RCS Sp. z o.o., Ebinger Consulting, WYG INTERNATIONAL Sp. z o.o., INSTYTUT RENALUT-POLSKA, Brian Tracy International.
Kol. Bogusław Łącki jest członkiem SEP od 1985 r. Odznaczony został Srebrną (2002) i Złotą (2013) Odznaką Honorową SEP, Medalem Pamiątkowym im. prof. Mieczysława Pożaryskiego (2006), Medalem Pamiątkowym im. Prof. Alfonsa Hoffmanna (2015). W 2014 roku był delegatem na XXXVI Walny Zjazd Delegatów SEP w Szczecinie, a w 2017 r. delegatem na Nadzwyczajny Walny Zjazd Delegatów SEP w Warszawie. W trakcie działalności stowarzyszeniowej kol. Bogusław Łącki pełnił funkcje: członka Rady Ośrodka Rzeczoznawstwa SEP (2006-2010), Przewodniczącego Rady Ośrodka Rzeczoznawstwa SEP (2010-2014), p.o. Dyrektora Ośrodka Rzeczoznawstwa SEP (2014-2018), wiceprezesa Oddziału Białostockiego SEP (2006-2010), Prezesa Oddziału Białostockiego SEP (2010-2018) oraz Dziekana Rady Prezesów SEP (2015).
Kol. Bogusław Łącki uważa, że w jego życiu prywatnym najważniejszą wartością była i jest rodzina, wychowanie dzieci, a teraz rozpieszczanie wnuków. Za osiągnięcie życia uważa wybudowanie własnego domu oraz uczestnictwo w kilkudziesięciu intrygujących wyprawach turystycznych, nawet w najdalsze zakątki świata.

SEP Oddział Białostocki

Zakresem działalności SEP obejmuje elektrotechnikę, energetykę, elektroenergetykę, elektronikę, radiotechnikę, optoelektronikę, bionikę, techniki informacyjne, informatykę, telekomunikację, automatykę, robotykę i inne dziedziny pokrewne. (Statut SEP § 2.1)

Kontakt

ul. Marii Skłodowskiej-Curie 2 15-950 Białystok Telefon: (85) 742-85-24 Email:biuro@sep.bialystok.pl Biuro czynne: poniedziałek-piątek w godz. 8:00 – 16:00
SEP Białystok 2020 © Wszelkie prawa zastrzeżone