STOWARZYSZENIE ELEKTRYKÓW POLSKICH

ODDZIAŁ BIAŁOSTOCKI

www.sep.bialystok.pl

ODDZIAŁ ODZNACZONY
ZŁOTĄ ODZNAKĄ
HONOROWĄ
SEP

Inżynier Leon Wołąsewicz urodził się 22 maja 1908 roku w Wilnie. Po ukończeniu szkoły średniej rozpoczął studia w Niemczech. W 1931 roku uzyskał dyplom Wyższego Technicznego Zakładu Naukowego w Bad Frankenhausen. Dyplom został nostryfikowany przez Politechnikę Warszawską. Pracę zawodową rozpoczął w 1936 roku w Fabryce Aparatów Elektrycznych w Warszawie. Od 1938 roku przez 35 lat, do 1973 pracował w energetyce białostockiej, pełniąc szereg funkcji kierowniczych, w tym dyrektora Elektrowni Białystok od 1.08.1944 do 2.05.1945. Od 1945 roku do 1949 i w latach 1951 - 1958 był dyrektorem technicznym początkowo Zjednoczenia Energetycznego Okręgu Białostockiego, a następnie Zakładu Sieci Elektrycznych Białystok. Przez wiele powojennych lat budował sieci elektryczne na terenie naszego regionu, a następnie kierował ich eksploatacją do przejścia na emeryturę w 1973 roku. Inżynier Leon Wołąsewicz był jednym z współzałożycieli SEP w Białymstoku i członkiem pierwszego koła, które powstało w 1946 roku. Od 1946 r. przez 20 lat do 1966 r. był członkiem Zarządu Białostockiego Oddziału SEP. W 1951 r. był sekretarzem, a w latach 1952 - 1953 Prezesem Oddziału. Przez 3 lata pełnił funkcję wiceprezesa Zarządu Oddziału, a przez 2 kadencje był przewodniczącym komisji rewizyjnej. W latach 1947 - 1948 szkolił elektromonterów na kursie w Elektrowni Białystok oraz był wykładowcą urządzeń elektrycznych, maszyn i transformatorów w Liceum Elektrycznym. Był bardzo dobrym specjalistą w zakresie elektroenergetyki, wyrozumiałym przełożonym i cenionym współpracownikiem. Zmarł 14 lutego 1978 roku. Pozostała po Nim pamięć prawego człowieka i uczynnego kolegi.

Zenon Tworkowski

SEP Oddział Białostocki

Zakresem działalności SEP obejmuje elektrotechnikę, energetykę, elektroenergetykę, elektronikę, radiotechnikę, optoelektronikę, bionikę, techniki informacyjne, informatykę, telekomunikację, automatykę, robotykę i inne dziedziny pokrewne. (Statut SEP § 2.1)

Kontakt

ul. Marii Skłodowskiej-Curie 2 15-950 Białystok Telefon: (85) 742-85-24 Email:biuro@sep.bialystok.pl Biuro czynne: poniedziałek-piątek w godz. 8:00 – 16:00
SEP Białystok 2020 © Wszelkie prawa zastrzeżone