STOWARZYSZENIE ELEKTRYKÓW POLSKICH

ODDZIAŁ BIAŁOSTOCKI

www.sep.bialystok.pl

ODDZIAŁ ODZNACZONY
ZŁOTĄ ODZNAKĄ
HONOROWĄ
SEP

Mgr inż. Mirosław Kasacki urodził się w roku 1958 w Krynkach w powiecie sokólskim, w województwie podlaskim. Po ukończeniu w roku 1973 szkoły podstawowej w Krynkach dalszą naukę kontynuował w VI Liceum Ogólnokształcącym w Białymstoku. Po maturze podjął studia na Wydziale Elektrycznym Politechniki Białostockiej, które ukończył w roku 1984 z tytułem magistra inżyniera. Po studiach podejmuje pracę zawodową w Zakładzie Energetycznym Białystok, na początku jako Dyżurny Stacji GPZ-1 w Białymstoku. Następnie pełnił funkcję kierownika Wydziału Maszyn i Urządzeń, a w 1991 roku został awansowany na zastępcę dyrektora Zakładu Energetycznego Białystok ds. technicznych. W 1993 obejmuje funkcję Członka Zarządu, Dyrektora ds. technicznych. Po odbyciu dwuletnich menadżerskich studiów podyplomowych w roku 2005 uzyskuje dyplom MBA. W latach 2007 – 2009 pełni funkcję Prezesa Zarządu, Dyrektora Naczelnego Zakładu Energetycznego Białystok Dystrybucja Sp. z o.o. W trakcie pełnienia funkcji kierowniczych w Zarządzie firmy aktywnie uczestniczył we wdrażaniu nowych rozwiązań technicznych i organizacyjnych. W roku 2009 podejmuje pracę w PSE Operator S.A. w Warszawie, jako Dyrektor Departamentu Inwestycji, by następnie w 2010 roku zostać Dyrektorem Zadania „Połączenie Elektroenergetyczne Polska-Litwa”. W 2015 powrócił do pracy w Białymstoku w PGE Dystrybucja S.A Oddział Białystok, gdzie do ostatnich dni życia pracował na stanowisku zastępcy Dyrektora Generalnego ds. Technicznych. Zmarł nagle 01.02.2018 r. w Białymstoku.
Kol. Mirosław Kasacki był członkiem SEP od 1984 roku. Aktywnie działał w Kole przy Zakładzie Energetycznym Białystok. W latach 2002-2006 pełnił funkcję wiceprezesa Zarządu Oddziału Białostockiego SEP, a w latach 2006-2010 prezesa Zarządu Oddziału. Posiada odznakę Zasłużony dla Energetyki, Srebrną i Złotą Odznakę Honorową SEP, medal pamiątkowy im. prof. Alfonsa Hoffmana, medal pamiątkowy im. prof. Mieczysława Pożarskiego oraz medale z okazji 90-lecia SEP i 70-lecia Oddziału Białostockiego SEP.
Oprócz dużego zaangażowania w pracę zawodową, największym hobby kol. Mirosława Kasackiego były: geografia i podróże - te po Polsce i po świecie. Jak sam mówił: „zwiedził kawał świata”. W środowisku był znany jako osoba zdecydowana i energiczna w działaniu.

SEP Oddział Białostocki

Zakresem działalności SEP obejmuje elektrotechnikę, energetykę, elektroenergetykę, elektronikę, radiotechnikę, optoelektronikę, bionikę, techniki informacyjne, informatykę, telekomunikację, automatykę, robotykę i inne dziedziny pokrewne. (Statut SEP § 2.1)

Kontakt

ul. Marii Skłodowskiej-Curie 2 15-950 Białystok Telefon: (85) 742-85-24 Email:biuro@sep.bialystok.pl Biuro czynne: poniedziałek-piątek w godz. 8:00 – 16:00
SEP Białystok 2020 © Wszelkie prawa zastrzeżone