STOWARZYSZENIE ELEKTRYKÓW POLSKICH

ODDZIAŁ BIAŁOSTOCKI

www.sep.bialystok.pl

ODDZIAŁ ODZNACZONY
ZŁOTĄ ODZNAKĄ
HONOROWĄ
SEP

Sylwester Rode urodził się 21grudnia 1908 roku. Prace zawodową rozpoczął w roku 1927 w Łomży, a po ukończeniu Państwowej Szkoły Budowy Maszyn i Elektrotechniki im H. Wawelberga i F.Rotwanda do roku 1939 w Wilnie. Po wojnie w roku 1945 osiadł w Białymstoku, gdzie pracował w tutejszej energetyce do chwili przejścia na emeryturę w roku 1974 i jeszcze przez następne 15 lat na części etatu, w sumie 44 lata. Przez ten cały czas kierował budową sieci elektroenergetycznych w północno-wschodnim regionie Polski. Był organizatorem i szefem powstałego w roku 1962 samodzielnego Oddziału Wykonawstwa Inwestycji nr 6 przy Zakładzie Energetycznym Białystok. Uczestniczył również w kształceniu młodych kadr elektryków. W latach 1948-51 wykładał sieci elektryczne w Państwowym Liceum Elektrycznym w Białymstoku, a w latach 1951-1954 statykę sieci elektrycznych i oraz bezpieczeństwo i higienę pracy na Wieczorowej Szkole Inżynierskiej, gdzie również w tych latach pełnił funkcję Dziekana Wydziału Elektrycznego. Do Stowarzyszenia Elektryków Polskich wstąpił w roku 1946. Był współorganizatorem Oddziału Białostockiego, drugim w jego historii Prezesem oraz długoletnim aktywnym działaczem. Zmarł 13 lipca 1990 roku. Był odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi i Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Pozostawił po sobie pamięć dobrego organizatora, wysokiej klasy specjalisty, sprawiedliwego przełożonego oraz uczynnego i wesołego kolegi w Stowarzyszeniu Elektryków Polskich.

Zenon Tworkowski

SEP Oddział Białostocki

Zakresem działalności SEP obejmuje elektrotechnikę, energetykę, elektroenergetykę, elektronikę, radiotechnikę, optoelektronikę, bionikę, techniki informacyjne, informatykę, telekomunikację, automatykę, robotykę i inne dziedziny pokrewne. (Statut SEP § 2.1)

Kontakt

ul. Marii Skłodowskiej-Curie 2 15-950 Białystok Telefon: (85) 742-85-24 Email:biuro@sep.bialystok.pl Biuro czynne: poniedziałek-piątek w godz. 8:00 – 16:00
SEP Białystok 2020 © Wszelkie prawa zastrzeżone