STOWARZYSZENIE ELEKTRYKÓW POLSKICH

ODDZIAŁ BIAŁOSTOCKI

www.sep.bialystok.pl

ODDZIAŁ ODZNACZONY
ZŁOTĄ ODZNAKĄ
HONOROWĄ
SEP

Mgr inż. Wiktor Ostasiewicz urodził się dnia 20.08.1947 w miejscowości Krasnowieś w powiecie bielskim w województwie podlaskim. Po ukończeniu szkoły średniej w Białymstoku, podejmuje pracę w białostockiej telekomunikacji. Pracując, podnosi swoje kwalifikacje w Wyższej Szkole Inżynierskiej, a następnie na Politechnice Białostockiej na Wydziale Elektrycznym, uzyskując w roku 1977 tytuł magistra inżyniera na kierunku wytwarzanie i przetwarzanie energii elektrycznej. Całą swą aktywność zawodową związał z polską telekomunikacją, pracując na różnych stanowiskach. Zaczynał od montera, poprzez kierownika Oddziału Konserwacji Sieci Wewnątrzzakładowych, Wydziału Sieci miejscowych, po zastępcę dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Telekomunikacji w Białymstoku. W 1992 roku podejmuje pracę w prywatnej firmie telekomunikacyjnej „TELEMOR” Sp. z o.o. jako współudziałowiec. Przez kilka lat pracuje w Zespole Szkół Elektrycznych w Białymstoku jako nauczyciel praktycznej nauki zawodu. Członek SEP od 1971 roku. Aktywnie działa w strukturach SEP, pełniąc między innymi funkcje: Przewodniczącego Koła, członka Zarządu Oddziału, członka Centralnej Komisji Rewizyjnej, przez dwie kolejne kadencje Prezesa Oddziału Białostockiego w latach 1990 – 1998, a obecnie od 3 kadencji jest członkiem Centralnej Komisji Wyborczej. Działa także w strukturach NOT, gdzie od 1990 roku zasiada w Zarządzie Wojewódzkiej Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT, a obecnie jest jej wiceprezesem. Wyróżniony wieloma odznaczeniami stowarzyszeniowymi i państwowymi między innymi: Złotym Krzyżem Zasługi, srebrną i złotą odznaką honorową SEP, srebrną i złotą odznaką honorową NOT, pamiątkowym medalem 90-lecia SEP, pamiątkowym medalem im. prof. Mieczysława Pożaryskiego, a także pamiątkowym medalem im. prof. Janusza Groszkowskiego. Członek Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, a także od 3 kadencji członek komisji kwalifikacyjnej, zarówno w SEP jak i w Izbie Inżynierów Budownictwa. Mgr inż. Wiktor Ostasiewicz cechuje się dużym zaangażowaniem w pracy zawodowej i społecznej, posiada dużą wiedzę fachową. Jego głos doradczy jest w środowisku SEP bardzo ceniony, zaś jego pogodne usposobienie, a także celny i figlarny dowcip są uwielbiane w trakcie spotkań integracyjnych.

SEP Oddział Białostocki

Zakresem działalności SEP obejmuje elektrotechnikę, energetykę, elektroenergetykę, elektronikę, radiotechnikę, optoelektronikę, bionikę, techniki informacyjne, informatykę, telekomunikację, automatykę, robotykę i inne dziedziny pokrewne. (Statut SEP § 2.1)

Kontakt

ul. Marii Skłodowskiej-Curie 2 15-950 Białystok Telefon: (85) 742-85-24 Email:biuro@sep.bialystok.pl Biuro czynne: poniedziałek-piątek w godz. 8:00 – 16:00
SEP Białystok 2020 © Wszelkie prawa zastrzeżone