STOWARZYSZENIE ELEKTRYKÓW POLSKICH

ODDZIAŁ BIAŁOSTOCKI

www.sep.bialystok.pl

ODDZIAŁ ODZNACZONY
ZŁOTĄ ODZNAKĄ
HONOROWĄ
SEP

Inżynier Wiktor Staręga urodził się 15 września 1903 roku w miejscowości Karczówka na Kielecczyźnie. Po ukończeniu miejscowych szkół i zdobyciu średniego wykształcenia wstąpił do Państwowej Szkoły Budowy Maszyn i Elektrotechniki im. H. Wawelberga i S. Rotwanda, którą ukończył w roku 1928. Uczelnia ta wznowiła działalność w roku 1945 jako Szkoła Inżynierska im. M. Wawelberga i S. Rotwanda, a jej absolwentom tej przyznano tytuł inżyniera. Inż. Wiktor Staręga rozpoczął pracę zawodową jako elektryk w roku 1928 w Elektrowni Miejskiej w Siedlcach, gdzie w latach 1939-46 był kierownikiem wydziału sieci elektrycznych. W grudniu 1946 roku przeniósł się do pracy w Elektrowni Białystok, w której do roku 1949 zajmował się odbudową i budową wytwórczych i przesyłowych urządzeń energetycznych. Później, aż do roku 1964 był kierownikiem Wydziału Inwestycji w Zakładzie Energetycznym Białystok. To wówczas wybudowano i uruchomiono pierwszą w Białymstoku linię 110 kV i rozdzielnię 110/15 kV. Inż. Staręga brał również udział w kształceniu elektryków - jako nauczyciel urządzeń elektrycznych w Państwowym Liceum Elektrycznym i jako wykładowca przedmiotu instalacje elektryczne w Wieczorowej Szkole Inżynierskiej w Białymstoku w latach 1950 - 54. Zmarł 26 września 1964 roku. Pozostał po Nim obraz szlachetnego człowieka, dobrego fachowca i nauczyciela, zaangażowanego działacza Stowarzyszenia Elektryków Polskich.

Zenon Tworkowski

SEP Oddział Białostocki

Zakresem działalności SEP obejmuje elektrotechnikę, energetykę, elektroenergetykę, elektronikę, radiotechnikę, optoelektronikę, bionikę, techniki informacyjne, informatykę, telekomunikację, automatykę, robotykę i inne dziedziny pokrewne. (Statut SEP § 2.1)

Kontakt

ul. Marii Skłodowskiej-Curie 2 15-950 Białystok Telefon: (85) 742-85-24 Email:biuro@sep.bialystok.pl Biuro czynne: poniedziałek-piątek w godz. 8:00 – 16:00
SEP Białystok 2020 © Wszelkie prawa zastrzeżone