STOWARZYSZENIE ELEKTRYKÓW POLSKICH

ODDZIAŁ BIAŁOSTOCKI

www.sep.bialystok.pl

ODDZIAŁ ODZNACZONY
ZŁOTĄ ODZNAKĄ
HONOROWĄ
SEP

ELSEP 2003

I ELSEP 2003

Ochrona od porażeń w urządzeniach, instalacjach i sieciach elektroenergetycznych do 1 kV.

Prezentacje:

1. dr inż. Witold Jabłoński, dr inż. Lech  Danielski, (Politechnika Wrocławska)

 • Czynniki wpływające na zagrożenie porażeniowe,
 • Ochrona przeciwporażeniowa w polskich aktach prawnych,
 • Środki ochrony przed dotykiem bezpośrednim,
 • Środki ochrony przy dotyku pośrednim. Klasyfikacja środków. Ochrona przez samoczynne wyłączenie zasilania  w  układach  sieciowych  TN, T  i  IT.   Ochrona  przez  zastosowanie  środków ochrony  nie powodujących  samoczynnego  wyłączenia  zasilania  –  urządzenia  II  klasy  ochronności,  izolowanie stanowiska, nieuziemione połączenia wyrównawcze, separacja elektryczna.

2. dr inż. Witold Jabłoński, (Politechnika Wrocławska)

 • Ochrona przeciwporażeniowa w sieciach rozdzielczych niskiego napięcia.

3. dr inż. Witold Jabłoński, dr inż. Lech  Danielski, (Politechnika Wrocławska)

 • Badania instalacji elektrycznych niskich napięć,
 • Podstawy prawne wykonania pomiarów,
 • Kwalifikacje osób prowadzących badania,
 • Rodzaje i terminy badań,
 • Zakres badań odbiorczych,
 • Zakres badań eksploatacyjnych

SEP Oddział Białostocki

Zakresem działalności SEP obejmuje elektrotechnikę, energetykę, elektroenergetykę, elektronikę, radiotechnikę, optoelektronikę, bionikę, techniki informacyjne, informatykę, telekomunikację, automatykę, robotykę i inne dziedziny pokrewne. (Statut SEP § 2.1)

Kontakt

ul. Marii Skłodowskiej-Curie 2 15-950 Białystok Telefon: (85) 742-85-24 Email:biuro@sep.bialystok.pl Biuro czynne: poniedziałek-piątek w godz. 8:00 – 16:00
SEP Białystok 2020 © Wszelkie prawa zastrzeżone