STOWARZYSZENIE ELEKTRYKÓW POLSKICH

ODDZIAŁ BIAŁOSTOCKI

www.sep.bialystok.pl

ODDZIAŁ ODZNACZONY
ZŁOTĄ ODZNAKĄ
HONOROWĄ
SEP

ELSEP 2004

II ELSEP 2004

Bezpieczeństwo w instalacjach elektroenergetycznych WN SN i nn w świetle aktualnych dokumentów normalizacyjnych (IEC oraz CENELEC)

Prezentacje:

1. dr inż. Witold Jabłoński, dr inż. Lech  Danielski, (Politechnika Wrocławska)

  • Zmiany postanowień  polskich  aktów  prawnych  i  dokumentów normalizacyjnych związanych z ochroną przeciwporażeniową,
  • Podstawy ochrony przeciwporażeniowej w instalacjach niskiego napięcia,
  • zasady projektowania, budowy i eksploatacji ochrony przeciwporażeniowej przez  samoczynne wyłączenie zasilania w układach TN i TT.

2. dr inż. Witold Jabłoński, dr inż. Lech  Danielski, (Politechnika Wrocławska)

  • Podstawy ochrony przeciwporażeniowej w instalacjach elektroenergetycznych o napięciu wyższym od 1 kV,
  • Badania instalacji niskiego napięcia.

3.    dr inż. Witold Jabłoński, dr inż. Lech  Danielski, (Politechnika Wrocławska)

  • Badania instalacji o napięciu wyższym od 1 kV

SEP Oddział Białostocki

Zakresem działalności SEP obejmuje elektrotechnikę, energetykę, elektroenergetykę, elektronikę, radiotechnikę, optoelektronikę, bionikę, techniki informacyjne, informatykę, telekomunikację, automatykę, robotykę i inne dziedziny pokrewne. (Statut SEP § 2.1)

Kontakt

ul. Marii Skłodowskiej-Curie 2 15-950 Białystok Telefon: (85) 742-85-24 Email:biuro@sep.bialystok.pl Biuro czynne: poniedziałek-piątek w godz. 8:00 – 16:00
SEP Białystok 2020 © Wszelkie prawa zastrzeżone