STOWARZYSZENIE ELEKTRYKÓW POLSKICH

ODDZIAŁ BIAŁOSTOCKI

www.sep.bialystok.pl

ODDZIAŁ ODZNACZONY
ZŁOTĄ ODZNAKĄ
HONOROWĄ
SEP

ELSEP 2005

III ELSEP 2005

Kryteria wymiarowania instalacji elektrycznych uwzględniające wymagania techniczne i jakość energii.

Prezentacje:

1. prof. dr hab. Henryk Markiewicz, (Politechnika Wrocławska)

  • Kryteria wymiarowania instalacji elektrycznych uwzględniające wymagania techniczne oraz niezawodność zasilania,

2. prof. dr hab. Henryk Markiewicz, (Politechnika Wrocławska)

  • Prezentacja  i  komentarz  wymagań  zawartych  w rozporządzeniu dotyczącym warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie w zakresie elektryki.

SEP Oddział Białostocki

Zakresem działalności SEP obejmuje elektrotechnikę, energetykę, elektroenergetykę, elektronikę, radiotechnikę, optoelektronikę, bionikę, techniki informacyjne, informatykę, telekomunikację, automatykę, robotykę i inne dziedziny pokrewne. (Statut SEP § 2.1)

Kontakt

ul. Marii Skłodowskiej-Curie 2 15-950 Białystok Telefon: (85) 742-85-24 Email:biuro@sep.bialystok.pl Biuro czynne: poniedziałek-piątek w godz. 8:00 – 16:00
SEP Białystok 2020 © Wszelkie prawa zastrzeżone