STOWARZYSZENIE ELEKTRYKÓW POLSKICH

ODDZIAŁ BIAŁOSTOCKI

www.sep.bialystok.pl

ODDZIAŁ ODZNACZONY
ZŁOTĄ ODZNAKĄ
HONOROWĄ
SEP

ELSEP 2006

IV ELSEP 2006

Kompleksowa ochrona odgromowa i przepięciowa instalacji zasilania elektroenergetycznego do 1 kV – podstawy projektowania w świetle aktualnych norm i przepisów.

Prezentacje:

1. prof. dr hab. Inż. Andrzej Sowa (Politechnika Białostocka), dr inż. Mirosław Zielenkiewicz (RST Sp. j.)

 • Rola  projektanta  w  procesie  zwiększania odporności odgromowej i przepięciowej  współczesnych instalacji elektrycznych,
 • Ochrona odgromowa i przepięciowa – obowiązek czy dowolność w świetle przepisów prawa,
 • Ochrona odgromowa obiektów budowlanych w świetle wymagań norm,
 • Podział prądu piorunowego w dużym obiekcie,
 • Wyrównywanie potencjałów wewnątrz obiektów budowlanych,
 • Układanie przewodów wewnątrz obiektu budowlanego i między obiektami

2. prof. dr hab. Inż. Andrzej Sowa (Politechnika Białostocka), dr inż. Mirosław Zielenkiewicz (RST Sp. j.)

 • Normalizacja w zakresie ochrony przepięciowej – zarys ogólny,
 • Ochrona przepięciowa w warunkach technicznych obiektów i instalacji różnego przeznaczenia,
 • Klasyczny układ kaskady ochronnej,
 • Zasady doboru, lokalizacji i montażu ograniczników przepięć,
 • Przykłady ochrony przepięciowej obiektów budowlanych,
 • Ochrona przepięciowa linii elektroenergetycznych nn.

SEP Oddział Białostocki

Zakresem działalności SEP obejmuje elektrotechnikę, energetykę, elektroenergetykę, elektronikę, radiotechnikę, optoelektronikę, bionikę, techniki informacyjne, informatykę, telekomunikację, automatykę, robotykę i inne dziedziny pokrewne. (Statut SEP § 2.1)

Kontakt

ul. Marii Skłodowskiej-Curie 2 15-950 Białystok Telefon: (85) 742-85-24 Email:biuro@sep.bialystok.pl Biuro czynne: poniedziałek-piątek w godz. 8:00 – 16:00
SEP Białystok 2020 © Wszelkie prawa zastrzeżone