STOWARZYSZENIE ELEKTRYKÓW POLSKICH

ODDZIAŁ BIAŁOSTOCKI

www.sep.bialystok.pl

ODDZIAŁ ODZNACZONY
ZŁOTĄ ODZNAKĄ
HONOROWĄ
SEP

ELSEP 2007

V ELSEP 2007

Standardy jakościowe i badania parametrów technicznych jakości energii elektrycznej w świetle aktualnych norm i przepisów.

Prezentacje:

1.mgr inż Tomasz Biernacik (Inter-Consulting Warszawa)

 • Parametry napięcia zasilającego w sieciach rozdzielczych wymagania jakościowe energii elektrycznej,
 • Wyższe harmoniczne oraz współczynnik odkształcenia harmonicznego THD. Przykład rezonansu. Błędnedziałanie i uszkodzenia urządzeń.
 • Zmiana wartości napięcia i zanik napięcia. Najczęstsze skutki uszkodzenia awaryjnie zatrzymanej linii technologicznej – film,
 • Przepięcia, najczęstsze skutki przepięć. Przebicia izolacji różnych urządzeń elektrycznych,
 • Flicker – wskaźniki migotania światła; utrata komfortu psychicznego na dużym obszarze zasilania. Błędne działania urządzeń (wadliwe produkty),
 • Zapad napięcia; przykłady, objaśnienia. Najczęstsze skutki uszkodzenia falowników i napędów.

2.mgr inż Tomasz Biernacik (Inter-Consulting Warszawa)

 • Metody pomiaru jakości energii elektrycznejw zależności od celu badań:
 • analiza jakości energii dla oceny przyczyn i skutków,
 • sprawdzenie wartości średnich dla porównania z normami i przepisami,
 • Mierniki parametrów jakości energii elektrycznej. Charakterystyka ogólna, przeznaczenie, wielkości mierzone. Mierniki pomiaru wielkości uśrednionych.
 • Systemy nadzoru układu zasilania i jakości energii elektrycznej. Proste i profesjonalne systemy nadzoru.Połączenie on-line z wybranym systemem nadzoru w Polsce.

SEP Oddział Białostocki

Zakresem działalności SEP obejmuje elektrotechnikę, energetykę, elektroenergetykę, elektronikę, radiotechnikę, optoelektronikę, bionikę, techniki informacyjne, informatykę, telekomunikację, automatykę, robotykę i inne dziedziny pokrewne. (Statut SEP § 2.1)

Kontakt

ul. Marii Skłodowskiej-Curie 2 15-950 Białystok Telefon: (85) 742-85-24 Email:biuro@sep.bialystok.pl Biuro czynne: poniedziałek-piątek w godz. 8:00 – 16:00
SEP Białystok 2020 © Wszelkie prawa zastrzeżone