STOWARZYSZENIE ELEKTRYKÓW POLSKICH

ODDZIAŁ BIAŁOSTOCKI

www.sep.bialystok.pl

ODDZIAŁ ODZNACZONY
ZŁOTĄ ODZNAKĄ
HONOROWĄ
SEP

ELSEP 2008

VI ELSEP 2008

Kompensacja mocy biernej w układach elektroenergetycznych przemysłowych i energetyki zawodowej niskiego i średniego napięcia.

Prezentacje:

 1. prof. dr hab. inż. Ryszard Skliński (Politechnika Białostocka)
  Zapotrzebowanie na moc bierną, zastosowanie urządzeń kompensujących oraz sposoby kompensacji w układach SN i nn
 2. mgr inż. Marcin A. Sulkowski (Politechnika Białostocka)
  Odbiorniki mocy biernej w systemie elektroenergetycznym oraz wpływ mocy biernej na warunki pracy sieci zasilająco-rozdzielczej.
 3. dr inż. Grzegorz Hołdyński (Politechnika Białostocka)
  Kompensacja mocy biernej w warunkach występowania odkształconych prądów i napięć.
 4. mgr inż. Grzegorz Dąbrowski
  Zarządzanie mocą bierną z poziomu operatora systemu dystrybucyjnego.
 5. dr inż. Krzysztof Matyjasek (ELMA-ENERGIA)
  Wybrane zagadnienia z zakresu wyboru rodzaju urządzeń do kompensacji mocy biernej na bazie kondensatorów energetycznych. Prezentacja konkretnych rozwiązań.
 6. mgr inż. Łukasz Matyjasek (ELMA-ENERGIA)
  Kondensatory energetyczne średnich napięć.

SEP Oddział Białostocki

Zakresem działalności SEP obejmuje elektrotechnikę, energetykę, elektroenergetykę, elektronikę, radiotechnikę, optoelektronikę, bionikę, techniki informacyjne, informatykę, telekomunikację, automatykę, robotykę i inne dziedziny pokrewne. (Statut SEP § 2.1)

Kontakt

ul. Marii Skłodowskiej-Curie 2 15-950 Białystok Telefon: (85) 742-85-24 Email:biuro@sep.bialystok.pl Biuro czynne: poniedziałek-piątek w godz. 8:00 – 16:00
SEP Białystok 2020 © Wszelkie prawa zastrzeżone