STOWARZYSZENIE ELEKTRYKÓW POLSKICH

ODDZIAŁ BIAŁOSTOCKI

www.sep.bialystok.pl

ODDZIAŁ ODZNACZONY
ZŁOTĄ ODZNAKĄ
HONOROWĄ
SEP

ELSEP 2009

VII ELSEP 2009

Zakłócenia w sieciach, instalacjach i urządzeniach elektroenergetycznych.

Materiały seminaryjne w miesięczniku „Wiadomości Elektrotechniczne” nr 04/2009

Prezentacje:

 1. mgr inż. Maciej Tarasiuk
  Zakłócenia w sieciach elektroenergetycznych.
 2. dr inż. Grzegorz Hołdyński, dr inż. Zbigniew Skibko (Politechnika Białostocka)
  Wahania napięcia w układach elektroenergetycznych.
 3. dr inż. Grzegorz Hołdyński, dr inż. Zbigniew Skibko (Politechnika Białostocka)
  Zakłócenia wprowadzane do układów elektroenergetycznych przez odbiorniki nieliniowe.
 4. prof. dr hab. inż. Karol Aniserowicz (Politechnika Białostocka), dr inż. Mirosław Zielenkiewicz (RST Sp. j.)
  Zasady ekranowania i wyrównywania potencjałów w systemach informatycznych.
 5. mgr inż. Wojciech Dzienis
  Zakłócenia w pracy normalnej baterii kondensatorowych niskiego napięcia.
 6. prof. dr hab. inż. Ryszard Skliński (Politechnika Białostocka)
  Wpływ zapadów napięcia na parametry jakości energii elektrycznej dostarczanej do odbiorcy w wybranym układzie elektroenergetycznym 15 kV.
 7. dr inż. Jacek Kiernicki, dr Grzegorz Bałuka (Uniwersytet Zielonogórski)
  Monitoring jakości energii elektrycznej w punktach węzłowych sieci elektroenergetycznej.

SEP Oddział Białostocki

Zakresem działalności SEP obejmuje elektrotechnikę, energetykę, elektroenergetykę, elektronikę, radiotechnikę, optoelektronikę, bionikę, techniki informacyjne, informatykę, telekomunikację, automatykę, robotykę i inne dziedziny pokrewne. (Statut SEP § 2.1)

Kontakt

ul. Marii Skłodowskiej-Curie 2 15-950 Białystok Telefon: (85) 742-85-24 Email:biuro@sep.bialystok.pl Biuro czynne: poniedziałek-piątek w godz. 8:00 – 16:00
SEP Białystok 2020 © Wszelkie prawa zastrzeżone