STOWARZYSZENIE ELEKTRYKÓW POLSKICH

ODDZIAŁ BIAŁOSTOCKI

www.sep.bialystok.pl

ODDZIAŁ ODZNACZONY
ZŁOTĄ ODZNAKĄ
HONOROWĄ
SEP

ELSEP 2010

VIII ELSEP 2010

Problemy eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych.

Materiały seminaryjne w miesięczniku „Wiadomości Elektrotechniczne” nr 05/2010.

Prezentacje:

 1. prof. dr hab. inż. Brunon Lejdy (Politechnika Białostocka)
  Ochrona przeciwporażeniowa w urządzeniach elektrycznych niskiego napięcia – procesy normalizacji.
 2. dr inż. Zbigniew Skibko (Politechnika Białostocka)
  Badania odbiorcze i eksploatacyjne instalacji.
 3. dr inż. Grzegorz Hołdyński (Politechnika Białostocka)
  Problemy związane z eksploatacją transformatorów.
 4. mgr inż. Wojciech Zdunek (STRUNOBET)
  Jak dokonać racjonalnego wyboru efektywnego i trwałego uziomu.
 5. prof. dr inż. Ryszard Skliński (Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania)
  Zagrożenia porażeniowe w stacjach elektroenergetycznych SN z punktem neutralnym uziemionym przez rezystor.
 6. dr inż. Marcin Sulkowski (Politechnika Białostocka)
  Środki ochrony przeciwporażeniowej bez przewodu PE.
 7. mgr inż. Ryszard Dekarz (STRUNOBET)
  Perspektywy stosowania żerdzi z betonu wirowego w napowietrznych liniach elektroenergetycznych niskiegonapięcia.
 8. mgr inż. Grzegorz Sodzawiczny, mgr inż. Michał Małczak (ENERGOTEST)
  Udział Energotestu w inwestycjach i modernizacjach rozdzielni 110 kV.

SEP Oddział Białostocki

Zakresem działalności SEP obejmuje elektrotechnikę, energetykę, elektroenergetykę, elektronikę, radiotechnikę, optoelektronikę, bionikę, techniki informacyjne, informatykę, telekomunikację, automatykę, robotykę i inne dziedziny pokrewne. (Statut SEP § 2.1)

Kontakt

ul. Marii Skłodowskiej-Curie 2 15-950 Białystok Telefon: (85) 742-85-24 Email:biuro@sep.bialystok.pl Biuro czynne: poniedziałek-piątek w godz. 8:00 – 16:00
SEP Białystok 2020 © Wszelkie prawa zastrzeżone