STOWARZYSZENIE ELEKTRYKÓW POLSKICH

ODDZIAŁ BIAŁOSTOCKI

www.sep.bialystok.pl

ODDZIAŁ ODZNACZONY
ZŁOTĄ ODZNAKĄ
HONOROWĄ
SEP

ELSEP 2011

IX ELSEP 2011

Problemy eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych.

Materiały seminaryjne w miesięczniku „Wiadomości Elektrotechniczne” nr 05/2011

Prezentacje:

 1. inż. Andrzej Sasinowski (PGE Dystrybucja S.A. o/Białystok)., Jacek Popławski (Electrum Sp. z o.o. Białystok)
  Wybrane aspekty przyłączenia farmy wiatrowej do sieci elektroenergetycznej na przykładzie parku wiatrowego Piecki,
 2. mgr inż. Grzegorz Dąbrowski (PGE Dystrybucja S.A. o/Białystok).
  Analiza prowadzenia ruchu elektroenergetycznej sieci dystrybucyjnej SN w wybranych aspektach jakości dostaw energii elektrycznej,
 3. mgr inż. Przemysław Kwaśnik, Krzysztof Dąbrowski (Twelve Electric Sp. z o.o. Warszawa)
  Monitoring skuteczności procesu kompensacji mocy biernej oraz kontrola eksploatacji baterii kondensatorów,
 4. dr inż. Grzegorz Hołdyński, dr Iną Zbigniew Skibko (Politechnika Białostocka)
  Wymiarowanie układów elektroenergetycznych zasilających odbiorniki nieliniowe.
 5. mgr inż. Andrzej Górczak  (Phoenix Contact,  Długołęka).
  Bezkonfliktowa współpraca systemów WLAN i Bluetooth w środowisku przemysłowym.
 6. dr inż. Grzegorz Hołdyński, dr Iną Zbigniew Skibko (Politechnika Białostocka).
  Obowiązkowe wyposażenie nowoprojektowanych instalacji elektrycznych oraz wymagania stawiane tym urządzeniom,
 7. dr inż. Marcin A. Sulkowski (Politechnika Białostocka).
  Aktualne wymagania prawne dotyczące instalacji elektrycznych w obiektach rolniczych i ogrodniczych,
 8. mgr inż. Grzegorz Dąbrowski, dr inż. Krzysztof Woliński (PGE Dystrybucja S.A. o/Białystok).
  Przyczyny działania zabezpieczeń różnicowych transformatorów 110 kV/SN w wybranym oddziale spółki dystrybucyjnej,
 9. dr hab. inż. Ryszard Skliński, mgr inż. Wojciech Dzienis (Politechnika Białostocka).
  Kompensacja mocy biernej w rozległej sieci kablowej SN,
 10. mgr inż. Jan Żurowski (NEWLIN, Gdańsk)
  Telemetria danych rozproszonych jako istotna funkcjonalność inteligentnej sieci dystrybucyjnej.

SEP Oddział Białostocki

Zakresem działalności SEP obejmuje elektrotechnikę, energetykę, elektroenergetykę, elektronikę, radiotechnikę, optoelektronikę, bionikę, techniki informacyjne, informatykę, telekomunikację, automatykę, robotykę i inne dziedziny pokrewne. (Statut SEP § 2.1)

Kontakt

ul. Marii Skłodowskiej-Curie 2 15-950 Białystok Telefon: (85) 742-85-24 Email:biuro@sep.bialystok.pl Biuro czynne: poniedziałek-piątek w godz. 8:00 – 16:00
SEP Białystok 2020 © Wszelkie prawa zastrzeżone