STOWARZYSZENIE ELEKTRYKÓW POLSKICH

ODDZIAŁ BIAŁOSTOCKI

www.sep.bialystok.pl

ODDZIAŁ ODZNACZONY
ZŁOTĄ ODZNAKĄ
HONOROWĄ
SEP

ELSEP 2014

XII ELSEP 2014

Problemy eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych.

Materiały seminaryjne w miesięczniku „Wiadomości Elektrotechniczne” nr 05/2014

Prezentacje:

1. dr hab. inż. Karol Aniserowicz, prof. PB (Politechnika Białostocka)
Parametry piorunowych impulsów elektromagnetycznych.

2. dr inż. Mirosław Zielenkiewicz, prezes Centrum Ochrony przed Przepięciami
i Zakłóceniami Elektromagnetycznymi w Białymstoku,
Projektowanie instalacji odgromowych według serii norm PN-EN 62305 – zarządzanie
Ryzykiem w praktyce projektowej.

3. mgr inż. Mieczysław Ludwików, Senior Produkt Manager Phoenix Contact Sp. z o.o.
(Długołęka),
Ochrona, której możesz zaufać – sprawdzenie ograniczników przepięć.

4. mgr inż. Krzysztof Wincencik, DEHN Polska Sp. z o.o. (Kraków),
Ochrona odgromowa i przepięciowa instalacji fotowoltaicznej energooszczędnych
budynków.

5. mgr inż. Grzegorz Dąbrowski, dr inż. Krzysztof Woliński, PGE Dystrybucja S.A.
Oddział Białystok,
Magazynowanie energii elektrycznej w systemie elektroenergetycznym.

6. dr hab. inż. Ryszard Skliński prof. PB, dr inż. Grzegorz Hołdyński, dr inż. Zbigniew
Skibko (Politechnika Białostocka),
Kompensacja mocy biernej w nowoczesnych obiektach użyteczności publicznej.

7. mgr inż. Hubert Kania, ZPUE S.A. (Włoszczowa),
Eksploatacja i badania urządzeń rozdzielczych z izolacją gazową SF6.

8. mgr Krzysztof Koćmierowski, Alstom Power Sp. z o.o (Świebodzice),
Kompleksowe rozwiązania stacji elektroenergetycznych oferowane przez Alstom Grid

SEP Oddział Białostocki

Zakresem działalności SEP obejmuje elektrotechnikę, energetykę, elektroenergetykę, elektronikę, radiotechnikę, optoelektronikę, bionikę, techniki informacyjne, informatykę, telekomunikację, automatykę, robotykę i inne dziedziny pokrewne. (Statut SEP § 2.1)

Kontakt

ul. Marii Skłodowskiej-Curie 2 15-950 Białystok Telefon: (85) 742-85-24 Email:biuro@sep.bialystok.pl Biuro czynne: poniedziałek-piątek w godz. 8:00 – 16:00
SEP Białystok 2020 © Wszelkie prawa zastrzeżone