STOWARZYSZENIE ELEKTRYKÓW POLSKICH

ODDZIAŁ BIAŁOSTOCKI

www.sep.bialystok.pl

ODDZIAŁ ODZNACZONY
ZŁOTĄ ODZNAKĄ
HONOROWĄ
SEP

ELSEP 2015

XIII ELSEP 2015

Problemy eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych.

Materiały seminaryjne w miesięczniku „Wiadomości Elektrotechniczne” nr 05/2015

Prezentacje:

1. E. Gulski, A. Rakowska, K. Siodła, (Wydział Elektryczny Politechniki Poznańskiej),
R. Jongen, (Onsite hv Solutions AG, Szwajcaria),  J. Parciak (Onsite hv Solutions AG
Central Europe Sp. z o.o.)
Badania w miejscu zainstalowania oraz diagnostyka rozdzielczych i przesyłowych linii
kablowych z zastosowaniem tłumionych napięć AC.

2. S. Staszak (ELEKTROBUDOWA S.A. Katowice)
Testy wyłącznika WN w izolacji gazowej SF6 typu EB-01 produkcji ELEKTROBUDO-
WA S.A. Próby w warunkach zwarć bliskich. Próba L90.

3. Grzegorz Hołdyński, Z. Skibko, (Wydział Elektryczny Politechniki Białostockiej)
Kryteria techniczne przyłączenia mikroinstalacji z odnawialnymi źródłami energii do sieci
elektroenergetycznej,

4. T. Biernacik (Inter-Consulting, Wydział Elektroenergetyki Warszawa)
Poprawa jakości energii elektrycznej oraz zmniejszenie kosztów jej zuzycia poprzez
zastosowanie systemu nadzoru IC-View do optymalnego sterowania kompensatorami i
filtrami,

5. A. Juszczyk, T. Baranowicz (ALSTOM GRID Sp. z o.o. Wałbrzych)
A. Wixon (ALSTOM GRID SAS, Wielka Brytania)
Norma ESI 48-4 EB2 – wymagania dotyczące odporności na zakłócenia wejść
dwustanowych przekaźników,.

6. M.A. Sulkowski, (Wydział Elektryczny Politechniki Białostockiej)
Procesy normalizacyjne w zakresie środka ochrony poprzez separację elektryczną

7. G. Hołdyński, Z. Skibko (Wydział Elektryczny Politechniki Białostockiej)
Rozdzielnice niskiego napięcia – zasady budowy i eksploatacji

8. M. Madurski (SIBA Polska Sp. z o.o. Łomianki)

SEP Oddział Białostocki

Zakresem działalności SEP obejmuje elektrotechnikę, energetykę, elektroenergetykę, elektronikę, radiotechnikę, optoelektronikę, bionikę, techniki informacyjne, informatykę, telekomunikację, automatykę, robotykę i inne dziedziny pokrewne. (Statut SEP § 2.1)

Kontakt

ul. Marii Skłodowskiej-Curie 2 15-950 Białystok Telefon: (85) 742-85-24 Email:biuro@sep.bialystok.pl Biuro czynne: poniedziałek-piątek w godz. 8:00 – 16:00
SEP Białystok 2020 © Wszelkie prawa zastrzeżone