STOWARZYSZENIE ELEKTRYKÓW POLSKICH

ODDZIAŁ BIAŁOSTOCKI

www.sep.bialystok.pl

ODDZIAŁ ODZNACZONY
ZŁOTĄ ODZNAKĄ
HONOROWĄ
SEP

ELSEP 2016

XIV ELSEP 2016

Problemy eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych.

Materiały seminaryjne w miesięczniku „Wiadomości Elektrotechniczne” nr 05/2016

Prezentacje:

1. G. Hołdyński, Z. Skibko (Wydział Elektryczny Politechniki Białostockiej)
Wpływ czynności łączeniowych w elektrowni wiatrowej na parametry sieci SN.

2. B. Grabarczyk (Schneider Electric Energy Poland Sp. z o.o.- Świebodzice)
Obniżanie współczynnika SAIDI/SAIFI przy wykorzystaniu innowacyjnego systemu restytucyjnego
Self Healing Grid.

3. A. Kieliszek, G. Wieczorek (Instytut Energetyki – Warszawa)
Certyfikacja wyrobów w elektroenergetyce.

4. G. Hołdyński, Z. Skibko (Wydział Elektryczny Politechniki Białostockiej)
Problemy kompensacji mocy biernej w rozległych sieciach przemysłowych.

5. A. Juszczyk, T. Baranowicz (ALSTOM GRID Sp. z o.o. Wałbrzych)
A. Wixon (ALSTOM GRID SAS, Wielka Brytania)
Norma ESI 48-4 EB2 – wymagania dotyczące odporności na zakłócenia wejść
dwustanowych przekaźników,.

6. P. Kopański (Twelve Electric Sp. z o.o. – Warszawa)
AS-Forte – nowoczesny system monitorowania energii.

7. L. Kwidziński (ENSTO POL Sp. z o.o. – Straszyn)
Netcon 100 – zintegrowane urządzenie do automatyzacji stacji rozdzielczych SN/nN

8. P. Kazimierczuk (Electro Industries/Gauge Tech – Warszawa)
Pomiary w sieciach elektroenergetycznych – przykłady rozwiązań.

9. J. Juraszek (Katedra Podstaw Budowy Maszyn Akademii Techniczno-Humanistycznej – Bielsko-
Biała)
Napowietrzne linie serwisowe SN dla tymczasowego zasilania odbiorców.

10. G. Wielski (Energia Operator S.A. – Gdańsk)
Badanie łukoochronności złączy kablowych typu ZK-SN-18 firmy LAMEL Rozdzielnice Sp. z o.o.
wyposażonych w rozdzielnice SN Xiria firmy EATON.

SEP Oddział Białostocki

Zakresem działalności SEP obejmuje elektrotechnikę, energetykę, elektroenergetykę, elektronikę, radiotechnikę, optoelektronikę, bionikę, techniki informacyjne, informatykę, telekomunikację, automatykę, robotykę i inne dziedziny pokrewne. (Statut SEP § 2.1)

Kontakt

ul. Marii Skłodowskiej-Curie 2 15-950 Białystok Telefon: (85) 742-85-24 Email:biuro@sep.bialystok.pl Biuro czynne: poniedziałek-piątek w godz. 8:00 – 16:00
SEP Białystok 2020 © Wszelkie prawa zastrzeżone