STOWARZYSZENIE ELEKTRYKÓW POLSKICH

ODDZIAŁ BIAŁOSTOCKI

www.sep.bialystok.pl

ODDZIAŁ ODZNACZONY
ZŁOTĄ ODZNAKĄ
HONOROWĄ
SEP

ELSEP 2017

XV ELSEP 2017

Kierunki rozwoju i eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych

Materiały seminaryjne w miesięczniku „Wiadomości Elektrotechniczne” nr 5/2017

Prezentacje:

1.    dr inż. Marcin A. Sulkowski (Politechnika Białostocka),
Efektywność energetyczna instalacji elektrycznych w świetle nowych regulacji prawnych.

2.    dr inż. Grzegorz Hołdyński, dr inż. Zbigniew Skibko (Politechnika Białostocka).
Możliwość ograniczenia strat mocy w instalacjach elektrycznych niskiego napięcia.

3.    dr inż. Grzegorz Hołdyński, dr inż. Zbigniew Skibko (Politechnika Białostocka).
Ograniczenie strat mocy w układach zasilających poprzez filtrację wyższych harmonicznych.

4.    mgr inż. Łukasz Matyjasek (ELMA Energia Sp. z o.o. Olsztyn).
Nowoczesne urządzenia do kompensacji mocy biernej.

5.    mgr inż. Maciej Morgen (SIEMENS Polska Sp. z o.o. Warszawa).
Od wytwarzania do zużycia – przykłady zastosowania elektromechanicznych magazynów energii.

6.    mgr inż. Wojciech Staszak, mgr Wojciech Kuczyński, wygł. mgr inż. Sławomir Laskowski (Electrum Sp. z o.o. Białystok).
Innowacyjne rozwiązania w elektroenergetyce i elektromobilności. Zastosowanie i wartości dodane.

7.    mgr inż. Paweł Łuszczak (PHOENIX Contact Sp. z o.o. Wrocław).
Nowoczesne i niezawodne rozwiązania dla systemów elektroenergetycznych na przykładzie standardu IEC61850.

8.    mgr inż. Grzegorz Sasinowski (APS S.A. Białystok), inż. Krzysztof Witala (RAFAKO S.A. Racibórz).
Zwiększenie niezawodności pracy instalacji technologicznej na przykładzie Instalacji Odsiarczania Spalin kotła K7 i K8 w Elektrociepłowni Białystok.

SEP Oddział Białostocki

Zakresem działalności SEP obejmuje elektrotechnikę, energetykę, elektroenergetykę, elektronikę, radiotechnikę, optoelektronikę, bionikę, techniki informacyjne, informatykę, telekomunikację, automatykę, robotykę i inne dziedziny pokrewne. (Statut SEP § 2.1)

Kontakt

ul. Marii Skłodowskiej-Curie 2 15-950 Białystok Telefon: (85) 742-85-24 Email:biuro@sep.bialystok.pl Biuro czynne: poniedziałek-piątek w godz. 8:00 – 16:00
SEP Białystok 2020 © Wszelkie prawa zastrzeżone