STOWARZYSZENIE ELEKTRYKÓW POLSKICH

ODDZIAŁ BIAŁOSTOCKI

www.sep.bialystok.pl

ODDZIAŁ ODZNACZONY
ZŁOTĄ ODZNAKĄ
HONOROWĄ
SEP

ELSEP 2018

XVI ELSEP 2018

Nowoczesne technologie w stacjach i sieciach elektroenergetycznych

Materiały seminaryjne w miesięczniku „Wiadomości Elektrotechniczne” nr 5/2018

Prezentacje:
1.    dr inż. Marcin A. Sulkowski (Politechnika Białostocka),
Współpraca prosumenckich układów OZE z lokalnymi instalacjami w świetle procesów normalizacyjnych i rozwoju technologii SMART.

2.    dr inż. Grzegorz Hołdyński, dr inż. Zbigniew Skibko, (Politechnika Białostocka), mgr inż. Radosław Wiśniewski (ASTAT Sp. z o.o. Poznań).
Zastosowanie filtrów aktywnych w sieciach przemysłowych.

3.    dr inż. Dariusz Sajewicz (Politechnika Białostocka), mgr inż. Mariusz Radziszewski (Elektrometal Energetyka S.A. Warszawa).
Aktualne potrzeby eksploatacyjne sieci i urządzeń SN – nowe zadania zespołów automatyki zabezpieczeniowej

4.    mgr inż. Janusz Budniok (Budniok Technika Sp. z o.o. Czechowice-Dziedzice).
U progu rewolucji w podejściu do uziemień w energetyce.

5.    mgr inż. Lesław Kwidzyński (ENSTO POL Straszyn).
Nowoczesne metody układania kabli elektroenergetycznych.

6.    mgr inż. Zbigniew Janiak, mgr inż. Edwin Jęchorek (ELEKTROBUDOWA S.A. Konin).
Pierwsza w Polsce rozbudowa istniejącej rozdzielnicy 110 kV GIS o pola innego producenta, gwarantująca pełną kompatybilność i funkcjonalność rozdzielnicy.

7.    dr inż. Marcin Lizer, mgr inż. Błażej Sobczak (SIEMENS Sp. z o.o. Warszawa).
Zabezpieczenie nadrzędne rozdzielni średniego napięcia.

SEP Oddział Białostocki

Zakresem działalności SEP obejmuje elektrotechnikę, energetykę, elektroenergetykę, elektronikę, radiotechnikę, optoelektronikę, bionikę, techniki informacyjne, informatykę, telekomunikację, automatykę, robotykę i inne dziedziny pokrewne. (Statut SEP § 2.1)

Kontakt

ul. Marii Skłodowskiej-Curie 2 15-950 Białystok Telefon: (85) 742-85-24 Email:biuro@sep.bialystok.pl Biuro czynne: poniedziałek-piątek w godz. 8:00 – 16:00
SEP Białystok 2020 © Wszelkie prawa zastrzeżone