STOWARZYSZENIE ELEKTRYKÓW POLSKICH

ODDZIAŁ BIAŁOSTOCKI

www.sep.bialystok.pl

ODDZIAŁ ODZNACZONY
ZŁOTĄ ODZNAKĄ
HONOROWĄ
SEP

ELSEP 2020

XVIII ELSEP 2020

Fotowoltaika i elektromobilność – współczesne wyzwania dla energetyki

Materiały seminaryjne w miesięczniku „Wiadomości Elektrotechniczne” nr 5/2020

Referaty:

 1. dr inż. Marcin A. Sulkowski (Politechnika Białostocka, Białystok),
  Wymagania w zakresie instalacji elektrycznych nn stacji ładowania pojazdów elektrycznych zgodnie z normą PN-DH 60364-7-722,
 2. dr inż. Tomasz Maksimowicz (RST Sp. z o.o., Białystok)
  Ochrona odgromowa i przed przepięciami fotowoltaicznych układów zasilania zgodnie z normą zharmonizowaną  PN-HD 60364-7-712,
 3. mgr inż. Marek Ozorowski Marek, mgr inż. Roman Jałoza (Ensto-Pol Sp. z o.o., Straszyn)
  Poprawa parametrów jakościowych sieci zasilającej nn z dużym nasyceniem mikroinstalacji PV i stacji ładowania,
 4. dr inż. Grzegorz Hołdyński, dr inż. Zbigniew Skibko (Politechnika Białostocka, Białystok)
  Zmiana napięcia  w sieci elektroenergetycznej powodowane pracą instalacji fotowoltaicznych,
 5. dr inż. Andrzej Książkiewicz, Michał Karczewski (ASTAT Sp. z o.o., Poznań)
  System regulacji wartości skutecznej w liniach niskiego napięcia zasilających mikro instalacje,
 6. dr inż. Dariusz Sajewicz (Politechnika Białostocka, Białystok)
  Bezpieczeństwo instalacji fotowoltaicznych w aspekcie wymagań technicznych.

SEP Oddział Białostocki

Zakresem działalności SEP obejmuje elektrotechnikę, energetykę, elektroenergetykę, elektronikę, radiotechnikę, optoelektronikę, bionikę, techniki informacyjne, informatykę, telekomunikację, automatykę, robotykę i inne dziedziny pokrewne. (Statut SEP § 2.1)

Kontakt

ul. Marii Skłodowskiej-Curie 2 15-950 Białystok Telefon: (85) 742-85-24 Email:biuro@sep.bialystok.pl Biuro czynne: poniedziałek-piątek w godz. 8:00 – 16:00
SEP Białystok 2020 © Wszelkie prawa zastrzeżone