STOWARZYSZENIE ELEKTRYKÓW POLSKICH

ODDZIAŁ BIAŁOSTOCKI

www.sep.bialystok.pl

ODDZIAŁ ODZNACZONY
ZŁOTĄ ODZNAKĄ
HONOROWĄ
SEP

ELSEP 2022

XIX ELSEP 2022

Nowoczesne rozwiązania w sieciach elektroenergetycznych 

Materiały seminaryjne w miesięczniku „Wiadomości Elektrotechniczne” nr 5/2022

Referaty:

1. dr inż. Dariusz Sajewicz (Politechnika Białostocka, Białystok), mgr inż. Mariusz Radziszewski
(Elektrometal-Energetyka S.A., Warszawa)
Aktualne potrzeby eksploatacyjne sieci i urządzeń SN – zjawisko ferrorezonansu,

2. mgr inż. Krzysztof Burek (Schneider Electric Polska Sp. z o.o. O. Świebodzice)
Funkcje i znaczenie mikrosieci w systemie elektroenergetycznym,

3. mgr inż. Roman Jałoza (Ensto-Pol Sp. z o.o., Straszyn)
Wpływ transformacji energetycznej na sieci nn – przyczyny, skutki i optymalne rozwiązania wybranych problemów jakości zasilania,

4. dr inż. Robert Adam Sobolewski (Politechnika Białostocka, Białystok), dr hab. inż. Robert Lis (Politechnika Wrocławska, Wrocław)
Weryfikacja zabezpieczeń nadprądowych w mikrosieci AC niskiego napięcia pod kątem dostosowania jej pracy e trybie off-grid,

5. dr inż. Tomasz Maksimowicz (RST Sp. z o.o., Białystok)
Badania elektrooporowe gruntu jako postawa projektów układów uziemiających w energetyce,

6. dr inż. Grzegorz Hołdyński, dr inż. Zbigniew Skibko (Politechnika Białostocka, Białystok)
Wpływ pracy falowników fotowoltaicznych na wartość napięcia w sieci elektroenergetycznej,

7. mgr inż. Stanisław Wapniarski (Elektrobudowa Sp. z o.o., Katowice), dr inż. Julian Wosik, prof. dr hab. inż. Bogdan Miedziński (Politechnika Wrocławska, Wrocław)
Łukoodporność rozdzielnic średniego napięcia – przyczyny powstania wewnętrznego łuku, badania typu, sposoby zapobiegania,

8. dr inż. Marcin A. Sulkowski (Politechnika Białostocka, Białystok)
Wymagania w zakresie ochrony przeciwporażeniowej w farmach fotowoltaicznych pracujących w układzie sieciowym IT

SEP Oddział Białostocki

Zakresem działalności SEP obejmuje elektrotechnikę, energetykę, elektroenergetykę, elektronikę, radiotechnikę, optoelektronikę, bionikę, techniki informacyjne, informatykę, telekomunikację, automatykę, robotykę i inne dziedziny pokrewne. (Statut SEP § 2.1)

Kontakt

ul. Marii Skłodowskiej-Curie 2 15-950 Białystok Telefon: (85) 742-85-24 Email:biuro@sep.bialystok.pl Biuro czynne: poniedziałek-piątek w godz. 8:00 – 16:00
SEP Białystok 2020 © Wszelkie prawa zastrzeżone