STOWARZYSZENIE ELEKTRYKÓW POLSKICH

ODDZIAŁ BIAŁOSTOCKI

www.sep.bialystok.pl

ODDZIAŁ ODZNACZONY
ZŁOTĄ ODZNAKĄ
HONOROWĄ
SEP

WYKAZ PRZEDMIOTÓW NAUCZANIA – KURS PODSTAWOWY

Lp.
Nazwa przedmiotu
Liczba godzin wykłady
Nazwisko i imię wykładowcy
1
Przepisy i zasady budowy urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych oraz warunki techniczne jakim powinny one odpowiadać.
10
dr hab. inż.  Ryszard Skliński
2
Przepisy, zasady eksploatacji i badania urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych.
10
mgr inż. Eugeniusz Zalech
3
Przepisy i zasady dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach, instalacjach i sieciach elektroenergetycznych oraz ochrony środowiska
5
mgr inż. Eugeniusz Siekan
4
Udzielenie pierwszej pomocy
3
mgr inż. Eugeniusz Siekan
5
Ochrona przeciwpożarowa
2
mgr inż. Eugeniusz Siekan
6
Przepisy dotyczące przyłączania urządzeń i instalacji do sieci oraz standardy jakościowe dostarczania energii elektrycznej
5
dr hab. inż.  Ryszard Skliński
Razem
 35

WYKAZ PRZEDMIOTÓW NAUCZANIA – KURS POMIAROWY

Lp.
Nazwa przedmiotu
Liczba godzin wykłady
Liczba godzin ćwiczenia
Nazwisko i imię wykładowcy
1
Przepisy i zasady budowy urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych oraz warunki techniczne jakim powinny one odpowiadać.
10
dr inż. Zbigniew Skibko
2
Przepisy, zasady eksploatacji i badania urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych.
10
mgr inż. Eugeniusz Zalech
3
Przepisy i zasady dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach, instalacjach i sieciach elektroenergetycznych oraz ochrony środowiska
5
mgr inż. Eugeniusz Siekan
4
Udzielenie pierwszej pomocy
3
mgr inż. Eugeniusz Siekan
5
Ochrona przeciwpożarowa
2
mgr inż. Eugeniusz Siekan
6
Przepisy dotyczące przyłączania urządzeń i instalacji do sieci oraz standardy jakościowe dostarczania energii elektrycznej
5
dr inż. Grzegorz Hołdyński
7
Metodyka badań środków ochrony przed dotykiem pośrednim i bezpośrednim
5
dr inż. Grzegorz Hołdyński
8
Ćwiczenie nr 1 Pomiary eksploatacyjne urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych
3
mgr inż. Andrzej Sajczyk
9
Ćwiczenie nr 2 Badania skuteczności  ochrony od porażeń prądem elektrycznym
3
mgr inż. Andrzej Sajczyk
10
Ćwiczenie nr 3 Pomiary rezystancji uziemienia  uziomów i rezystywności gruntu
3
dr inż. Dariusz Sajewicz
Razem
      40
9

SEP Oddział Białostocki

Zakresem działalności SEP obejmuje elektrotechnikę, energetykę, elektroenergetykę, elektronikę, radiotechnikę, optoelektronikę, bionikę, techniki informacyjne, informatykę, telekomunikację, automatykę, robotykę i inne dziedziny pokrewne. (Statut SEP § 2.1)

Kontakt

ul. Marii Skłodowskiej-Curie 2 15-950 Białystok Telefon: (85) 742-85-24 Email:biuro@sep.bialystok.pl Biuro czynne: poniedziałek-piątek w godz. 8:00 – 16:00
SEP Białystok 2020 © Wszelkie prawa zastrzeżone