STOWARZYSZENIE ELEKTRYKÓW POLSKICH

ODDZIAŁ BIAŁOSTOCKI

www.sep.bialystok.pl

ODDZIAŁ ODZNACZONY
ZŁOTĄ ODZNAKĄ
HONOROWĄ
SEP

Biuletyn 59

NUMER 59 – GRUDZIEŃ 2020

 • Od naczelnego …
 • Z życia Oddziału SEP
 • SEP – Patron Roku 2021 – Prof. Jerzy Ignacy Skowroński, nestor wrocław-skiej elektrotechniki
 • Nauka i praktyka – Tomasz Biernacik, Ryszard Skliński – Ograniczanie od-kształcenia prądu odbiorników nieliniowych przy pomocy pasywnych filtrów wyższych harmonicznych
 • Artykuł młodego inżyniera – Artur Kowalewski – Opracowanie systemu loka-lizacji pozycji wewnątrz budynku przy wykorzystaniu modułów radiowych
 • Konkurs SEP – Jarosław Werdoni – Wyniki Konkursu na wyróżniającą się pracę dyplomową edycja 2019/2020
 • Relacja – Jacek Kusznier – V Sympozjum Historia Elektryki 2020
 • Z historii elektryki – Waldemar Potocki, Andrzej Sajczyk, Jacek Kusznier – Zespół spalinowo-elektryczny radiostacji radiofonicznej Polskiego Radia z lat 50-ch XX wieku
 • Z historii elektryki – Paweł Mytnik – To i owo o radiostacji Sowlany k. Białegostoku
 • Z historii elektryki – Pracownia Historyczna SEP w Opolu
 • Z żałobnej karty

SEP Oddział Białostocki

Zakresem działalności SEP obejmuje elektrotechnikę, energetykę, elektroenergetykę, elektronikę, radiotechnikę, optoelektronikę, bionikę, techniki informacyjne, informatykę, telekomunikację, automatykę, robotykę i inne dziedziny pokrewne. (Statut SEP § 2.1)

Kontakt

ul. Marii Skłodowskiej-Curie 2 15-950 Białystok Telefon: (85) 742-85-24 Email:biuro@sep.bialystok.pl Biuro czynne: poniedziałek-piątek w godz. 8:00 – 16:00
SEP Białystok 2020 © Wszelkie prawa zastrzeżone