STOWARZYSZENIE ELEKTRYKÓW POLSKICH

ODDZIAŁ BIAŁOSTOCKI

www.sep.bialystok.pl

ODDZIAŁ ODZNACZONY
ZŁOTĄ ODZNAKĄ
HONOROWĄ
SEP

Biuletyn 60

NUMER 60 – WRZESIEŃ 2021 

  • Od naczelnego …
  • Z życia Oddziału SEP
  • Z historii Oddziału – Paweł Mytnik – Działo się w pięciolatce 2016-2021
  • Z historii elektryki – Paweł Mytnik – To i owo z historii telefonu, czyli triumf przedsiębiorczości nad uczciwością i talentem
  • Artykuł młodego inżyniera – Marcin Pietryczuk – Projekt i budowa stanowisk laboratoryjnych z wykorzystaniem układów ADSP-21369 oraz FPGA Spartan III
  • Relacja – Paweł Mytnik – Specjalne spotkanie Zarządu Oddziału Białostockiego SEP
  • Studenci o sobie – Artur Mentel, Adam Kunda – II Podlaskie Dni Młodego Elektryka 2021
  • Z historii elektryki – Jeszcze o średniofalowej stacji nadawczej Sowlany
  • Z żałobnej karty

SEP Oddział Białostocki

Zakresem działalności SEP obejmuje elektrotechnikę, energetykę, elektroenergetykę, elektronikę, radiotechnikę, optoelektronikę, bionikę, techniki informacyjne, informatykę, telekomunikację, automatykę, robotykę i inne dziedziny pokrewne. (Statut SEP § 2.1)

Kontakt

ul. Marii Skłodowskiej-Curie 2 15-950 Białystok Telefon: (85) 742-85-24 Email:biuro@sep.bialystok.pl Biuro czynne: poniedziałek-piątek w godz. 8:00 – 16:00
SEP Białystok 2020 © Wszelkie prawa zastrzeżone