21
maj

Informacja o szkoleniu dot. samodopuszczania na pracę przy urządzeniach energetycznych

Ośrodek Szkolenia Oddziału Białostockiego SEP prowadzi szkolenia nt. „Przygotowanie do samodopuszczania na pracę przy urządzeniach energetycznych PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok przez podmioty zewnętrzne„. Celem kursu jest zapoznanie szkolonego z procedurami obowiązującymi w PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok. Kurs jest jednodniowy – 5 godzin wykładów i 4 godziny ćwiczeń.