22
maj

Ośrodek Rzeczoznawstwa Izby Rzeczoznawców SEP

Zapraszamy do skorzystania z oferty Ośrodka Rzeczoznawstwa Izby Rzeczoznawców SEP Oddziału Białostockiego SEP. Oferujemy szerokie spektrum usług w zakresie m.in.:

 • ekspertyzy i opinie
 • doradztwo i konsultacje
 • prace naukowe i studialne
 • projekty techniczne, technologiczne, normalizacyjne i organizacyjne
 • nadzory inwestorskie i autorskie
 • obsługa techniczna i serwisowa
 • pomiary i badania laboratoryjne
 • badania techniczne wyrobów i urządzeń
 • badania eksploatacyjne
 • usługi w zakresie tłumaczeń technicznych
 • opracowania instrukcji budowy, montażu,
 • opracowania instrukcji obsługi i eksploatacji urządzeń elektrycznych, energetycznych, elektronicznych i telekomunikacyjnych
 • opiniowania wniosków w sprawie nadania rekomendacji dla wyrobów i usług w branży elektrycznej, energetycznej i elektronicznej