STOWARZYSZENIE ELEKTRYKÓW POLSKICH

ODDZIAŁ BIAŁOSTOCKI

www.sep.bialystok.pl

ODDZIAŁ ODZNACZONY
ZŁOTĄ ODZNAKĄ
HONOROWĄ
SEP

Inne szkolenia

Ośrodek Szkoleniowy Białostockiego Oddziału SEP przygotowuje szkolenia „na zamówienie”. Z zamawiającym ustalana jest tematyka, zakres i program szkolenia oraz negocjowane warunki finansowe. Wykładowcami są wysokiej klasy specjaliści. Szkolenie może być przeprowadzone w siedzibie zamawiającego.

Aktualnie mamy w ofercie:

1. Szkolenie specjalne

Ośrodek Szkolenia Oddziału Białostockiego SEP prowadzi nabór chętnych na szkolenie nt. „Przygotowanie do samodopuszczania na pracę przy urządzeniach energetycznych PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok przez podmioty zewnętrzne”.

  • Celem kursu jest zapoznanie szkolonego z procedurami obowiązującymi w PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok.
  • Kurs jest jednodniowy – 5 godzin wykładów i 4 godziny ćwiczeń.

SEP Oddział Białostocki

Zakresem działalności SEP obejmuje elektrotechnikę, energetykę, elektroenergetykę, elektronikę, radiotechnikę, optoelektronikę, bionikę, techniki informacyjne, informatykę, telekomunikację, automatykę, robotykę i inne dziedziny pokrewne. (Statut SEP § 2.1)

Kontakt

ul. Marii Skłodowskiej-Curie 2 15-950 Białystok Telefon: (85) 742-85-24 Email:biuro@sep.bialystok.pl Biuro czynne: poniedziałek-piątek w godz. 8:00 – 16:00
SEP Białystok 2020 © Wszelkie prawa zastrzeżone