STOWARZYSZENIE ELEKTRYKÓW POLSKICH

ODDZIAŁ BIAŁOSTOCKI

www.sep.bialystok.pl

ODDZIAŁ ODZNACZONY
ZŁOTĄ ODZNAKĄ
HONOROWĄ
SEP

Oferta szkoleniowa

OŚRODEK SZKOLENIA
ODDZIAŁU BIAŁOSTOCKIEGO STOWARZYSZENIA ELEKTRYKÓW POLSKICH

15-097 Białystok, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 2 pok. 207
tel/fax 085 742 85 24
e-mail: biuro@sep.bialystok.pl
Ośrodkiem kieruje: Małgorzata Nierodzik

Karta uczestnictwa w szkoleniu do pobrania tutaj (wersja edytowalna tutaj).

SEP Oddział Białostocki

Zakresem działalności SEP obejmuje elektrotechnikę, energetykę, elektroenergetykę, elektronikę, radiotechnikę, optoelektronikę, bionikę, techniki informacyjne, informatykę, telekomunikację, automatykę, robotykę i inne dziedziny pokrewne. (Statut SEP § 2.1)

Kontakt

ul. Marii Skłodowskiej-Curie 2 15-950 Białystok Telefon: (85) 742-85-24 Email:biuro@sep.bialystok.pl Biuro czynne: poniedziałek-piątek w godz. 8:00 – 16:00
SEP Białystok 2020 © Wszelkie prawa zastrzeżone