STOWARZYSZENIE ELEKTRYKÓW POLSKICH

ODDZIAŁ BIAŁOSTOCKI

www.sep.bialystok.pl

ODDZIAŁ ODZNACZONY
ZŁOTĄ ODZNAKĄ
HONOROWĄ
SEP

Kursy przygotowujące do egzaminu

Ośrodek Szkoleniowy Białostockiego Oddziału SEP informuje, iż organizuje kursy przygotowujące do egzaminów kwalifikacyjnych. Każdy kurs zakończony jest egzaminem na grupę „E” lub „D”. Zgłoszenia przyjmujemy telefonicznie, pocztą, faksem lub e-mailem.

Lp.
Nazwa kursu
Liczba godzin wykładów
Koszt szkolenia
1
Dozór i eksploatacja urządzeń instalacji i sieci elektroenergetycznych do 1 kV w zakresie: obsługi, konserwacji, remontów i montażu.
35 h
520 zł
2
Eksploatacja i dozór urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych do 1kV  w zakresie: obsługi, konserwacji, remontów, montażu i kontrolno-pomiarowym.

40 h  wykładów i 9 h ćwiczeń w laboratorium Politechniki Białostockiej

700 zł

Płatność na konto: 94 1910 1048 2123 0356 9672 0001 z zaznaczeniem „za kurs”.

Uwaga! Ceny szkoleń dotyczą pojedynczych osób. Przy zgłoszeniach grupowych – ceny negocjowane. Istnieje możliwość szkolenia i przeprowadzania egzaminów dla większej ilości osób w zakładach pracy na terenie miasta Białystok i woj. podlaskiego na zasadach i indywidualnie uzgodnionych warunkach.

Nasza oferta jest konkurencyjna na rynku. Posiadamy wieloletnie doświadczenie. Kursy nasze prowadzone są przez wysoko wykwalifikowaną kadrę: wykładowcy z Politechniki Białostockiej i specjaliści z PGE Dystrybucja Sp. z o.o. (d. Zakładu Energetycznego Białystok), współpracujący z Ośrodkiem od wielu lat, co gwarantuje wysoki poziom zajęć. Świadectwa Kwalifikacyjne wydane przez SEP cieszą się uznaniem, są honorowane i najwyżej cenione przez pracodawców  w całej Unii Europejskiej.

SEP Oddział Białostocki

Zakresem działalności SEP obejmuje elektrotechnikę, energetykę, elektroenergetykę, elektronikę, radiotechnikę, optoelektronikę, bionikę, techniki informacyjne, informatykę, telekomunikację, automatykę, robotykę i inne dziedziny pokrewne. (Statut SEP § 2.1)

Kontakt

ul. Marii Skłodowskiej-Curie 2 15-950 Białystok Telefon: (85) 742-85-24 Email:biuro@sep.bialystok.pl Biuro czynne: poniedziałek-piątek w godz. 8:00 – 16:00
SEP Białystok 2020 © Wszelkie prawa zastrzeżone