STOWARZYSZENIE ELEKTRYKÓW POLSKICH

ODDZIAŁ BIAŁOSTOCKI

www.sep.bialystok.pl

ODDZIAŁ ODZNACZONY
ZŁOTĄ ODZNAKĄ
HONOROWĄ
SEP

Najbliższe kursy i egzaminy

KURSY:

Kurs „Eksploatacja urządzeń instalacji i sieci elektroenergetycznych do 1 kV w zakresie: obsługi, konserwacji, remontów i montażu” odbędzie się w dniach 22-24 listopada 2021 r. w godzinach 15:30 – 19:45 w Ośrodku Szkoleniowym SEP w Białymstoku ul. M. Skłodowskiej – Curie 2, sala 203. Cena szkolenia:  200 zł.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w szkoleniu.
Zgłoszenia przyjmujemy telefonicznie 85 7428524, e-mail: biuro@sep.bialystok.pl lub osobiście w biurze Zarządu Oddziału SEP ul. M. Skłodowskiej-Curie 2 (budynek NOT), pokój nr 207.

EGZAMINY:

Egzamin kwalifikacyjny w Grupie 1 E i D odbędzie się w dniach: 25.11.2021 r. o godz. 15:30, 01.12.2021 r. o godz. 15:00 oraz 16.12.2021 r. o godz. 15:30 w budynku NOT przy ul. M. Skłodowskiej–Curie 2 w Białymstoku, sala 203. Zgłoszenia przyjmowane są do dnia poprzedzającego egzamin.

Opłata za egzamin E lub D: 280 zł każdy (cena urzędowa 10% minimalnego wynagrodzenia w 2021 r.)

Zapisy na egzaminy przyjmuje Biuro Oddziału SEP telefonicznie 85 7428524 i mailowo: biuro@sep.bialystok.pl

SEP Oddział Białostocki

Zakresem działalności SEP obejmuje elektrotechnikę, energetykę, elektroenergetykę, elektronikę, radiotechnikę, optoelektronikę, bionikę, techniki informacyjne, informatykę, telekomunikację, automatykę, robotykę i inne dziedziny pokrewne. (Statut SEP § 2.1)

Kontakt

ul. Marii Skłodowskiej-Curie 2 15-950 Białystok Telefon: (85) 742-85-24 Email:biuro@sep.bialystok.pl Biuro czynne: poniedziałek-piątek w godz. 8:00 – 16:00
SEP Białystok 2020 © Wszelkie prawa zastrzeżone